Activiteitenprogramma

Bekijk hier welke activiteiten gedurende de maand plaastvinden. Voelt u zich vrij om aan te sluiten.

Op de rol voor 2021-2022

Een veelkleurig programma met projecten voor kerk en buurt:
Deze ‘op de rol' activiteiten starten, zodra de Coronacrisis is geluwd. 

 • Gezinsdienst over het verhaal van Jona
 • Groothuisbezoeken: ontmoetingen rond geloof, Jona en wat ons bezighoudt
 • De Sing Inn; elkaar ontmoeten en samen zingen rond een thema, met cultureel en religieus repertoire. Zangaervaring is niet vereist. 
 • Een nieuw open huis, opgebouwd rond een thema, verzorgd door leden uit de kerk of mensen uit de buurt. 
 • Een vrijheidsfestival op zaterdag, met twee lezingen, muziek, een tentoonstelling, de zeepkist, een creatief programma, met een pannenkoekenmaaltijd tot slot.
 • Walking dinner: mogelijkheid om samen met anderen bij iemand thuis te gaan eten. 
 • De kerstherberg, Een inloopprogramma dat toeloopt naar de kerstavondviering en de gezinsdienst op kerstmorgen (foto’s van de eerste editie in 2019 vindt u onder foto's)
 • Een Cultuurdag in Amsterdam. Een dagje Amsterdam, met een lezing, een lunch, een museumbezoek en een stadswandeling rond de geschiedenis van de Jodenvervolging.
 • Pastorale lezing over visies en vragen rond actieve levensbeëindiging
 • “Jarige Jet”, feestelijke ontmoetingen waarin we op een doordeweekse dag met gemeenteleden de verjaardagen uit een bepaalde periode vieren. 

Het weten waard:

 • We werken aan een seizoenprogramma 2021 – 2022 waarin er elke week een activiteit is om bij aan te schuiven. In dat programma zijn ook de vertrouwde activiteiten als de maaltijden, de koffiemorgen en evt. SARI-activiteiten verwerkt.
 • Het opbouwwerk in de kerk van Bolnes werkt met het principe van de ‘ronde tafels’. Bij elk nieuw project kunnen mensen uit de kerk of de buurt erover meepraten. Ze kiezen zelf op welke manier ze eraan bijdragen. Na elk project kijken we samen of het kansrijk bleek.  
 • Heeft u (heb jij) tips of zin om mee te doen? Bel of mail met Ria Keijzer, pastor/opbouwwerker, 06 – 50 22 82 50, ria.keijzer@casema.nl
Activiteiten

Vrouwencontactgroep

De Vrouwencontactgroep komt elke derde dinsdagavond bij elkaar in de kerk. Er zijn steeds twee leden die de avond voorbereiden. Het programma wordt gevuld door een gesprek over een Bijbeltekst, een film, een creatieve activiteit of een spreker. 

Koffieochtend

Elke laatste donderdag van de maand is er koffieochtend, in de huiskamer van de kerk.
Daar is iedereen welkom. We drinken eerst koffie met elkaar en daarna is er gelegenheid voor een spelletje zoals sjoelen, rummikub of scrabble. 

Samen aan tafel

Al enkele jaren is er één keer in de maand op vrijdagavond een gezellige maaltijd in de zaal van de kerk. Dit is een groot succes gebleken: gemeenteleden en gasten uit de buurt komen hier graag naar toe. 
De prijs is meestal € 6,-.

Breien

De breigroep komt 1 x per maand op dinsdagmiddag samen in de huiskamer van een van de gemeenteleden. Ieder brengt haar eigen breiwerk mee, het is gezellig om samen te breien en te praten. De middag duurt van 13.30 tot 15.30 uur en is gratis. 

Aanmelden via Joke Ruinard

Uitstapje met de diaconie

Eenmaal per jaar organiseert de diaconie een uitje voor gemeenteleden, vrienden en vriendinnen. Samen een dag op stap met de bus of de boot, gewoon omdat het gezellig is. Onderweg is er dan natuurlijk een koffiestop, een rondleiding in een interessant museum en een lunch.

Groothuisbezoek

Een groothuisbezoek is een eenmalige ontmoetings- en gespreksavond of -middag met ongeveer tien mensen, soms verbonden aan een thema. Op het groothuisbezoek, dat vaak in het voorjaar plaatsvindt, ontmoeten mensen elkaar in informele sfeer, gemeenteleden en buurtbewoners die affiniteit hebben met geloven. 

Voedselbank

Ook in onze kerk worden producten ingezameld voor de Voedselbank.
Elke eerste zaterdag en zondag van de maand vraagt de diaconie u iets mee te nemen. Gewone producten die u tegelijk met uw eigen boodschappen kunt halen in de supermarkt. 

Activiteiten met andere kerken (SARI)

Onze kerk maakt deel uit van de Samenwerkende kerken in Ridderkerk (SARI). Deze naburige kerken organiseren activiteiten waarbij mensen uit Bolnes welkom zijn, en omgekeerd. Het SARI-programma vindt u de komende tijd in Kerk aan de Maas en in De Combinatie.

Het document

Deel uw wensen over uw uitvaart

Het is vanaf januari 2020 mogelijk om in twee individuele gesprekken wensen en gedachten onder woorden te brengen over uw uitvaart. Samen komen we tot een document dat bij u thuis bewaard blijft en bij het levenseinde ten dienste staat aan nabestaanden en mensen die daar vanuit de kerk een taak bij vervullen. De ervaring leert dat zo’n gesprek (bij u thuis) waardevol is, ordent, helpt en rust geeft. 

Informatie en opgave
Ria Keijzer, 06 – 5022 8250
ria.keijzer@casema.nl