Activiteitenprogramma

Bekijk hier welke activiteiten gedurende de maand plaastvinden. Voelt u zich vrij om aan te sluiten.

Op de rol voor 2023-2024

Een veelkleurig programma met projecten voor kerk en buurt
waarin ondermeer de volgende activiteiten zijn georganiseerd: 

 de Sing Inns, maaltijden, inzamelen voedselbank en de Kerstherberg

Het weten waard:

U kunt alle activiteiten die georganiseerd worden in het seizoen 2023-2024 bekijken in het Activiteitenboekje 'Ga je mee?'. U kunt dat hier downloaden

We werken met een seizoenprogramma 2023 – 2024 waarin er elke week een activiteit is om bij aan te schuiven. In dat programma zijn ook de vertrouwde activiteiten als de maaltijden, het zomerterras, de Kerstherberg en evt. SARI-activiteiten verwerkt.

Het opbouwwerk in de kerk van Bolnes werkt met het principe van de ‘ronde tafels’. Bij elk nieuw project kunnen mensen uit de kerk of de buurt erover meepraten. Ze kiezen zelf op welke manier ze eraan bijdragen. Na elk project kijken we samen of het kansrijk bleek.
 
Heeft u (heb jij) tips of zin om mee te doen? Bel of mail met Janny van der Voort, mailadres vandervoortromeijn@gmail.com of tel 06 400 184 20

Activiteiten

Vrouwencontactgroep

De Vrouwencontactgroep komt elke derde dinsdagmiddag bij elkaar in de kerk. Er zijn steeds twee leden die de bijeenkomst voorbereiden. Het programma wordt gevuld door een gesprek over een Bijbeltekst, een film, een creatieve activiteit of een spreker. 

Open huis

Een paar maal per jaar wordt er rond een thema een informatieve bijeenkomst gehouden. Onderwerpen dit seizoen zijn: levenstestament maken, veilig gebruik van internet, manieren van afscheid nemen en foto's maken met je mobiele telefoon.

Samen aan tafel

Al enkele jaren is er één keer in de maand op vrijdagavond een gezellige maaltijd in de zaal van de kerk. Dit is een groot succes gebleken: gemeenteleden en gasten uit de buurt komen hier graag naar toe. 
De prijs is meestal € 7,50.

Kortdurende activiteiten

Door het hele seizoen heen zijn er verschillende bijzondere projecten, zoals : In het licht van gedenken, de Kerstherberg, workshops en nog meer. Kijkt u hiervoor in ons activitetenboekje.
U kunt het hier downloaden

Aanmelden via de contactadressen in het activiteitenboekje

Uitstapje met de diaconie

Eenmaal per jaar organiseert de diaconie een uitje voor gemeenteleden, vrienden en vriendinnen. Samen een dag op stap met de bus of de boot, gewoon omdat het gezellig is. Onderweg is er dan natuurlijk een koffiestop, een rondleiding in een interessant museum en een lunch.

Groothuisbezoek

Een groothuisbezoek is een eenmalige ontmoetings- en gespreksavond of -middag met ongeveer tien mensen, soms verbonden aan een thema. Op het groothuisbezoek, dat vaak in het voorjaar plaatsvindt, ontmoeten mensen elkaar in informele sfeer, gemeenteleden en buurtbewoners die affiniteit hebben met geloven. 

Voedselbank

Ook in onze kerk worden producten ingezameld voor de Voedselbank.
Elke eerste zaterdag en zondag van de maand vraagt de diaconie u iets mee te nemen. Gewone producten die u tegelijk met uw eigen boodschappen kunt halen in de supermarkt.  Kijkt u in de Combinatie en Kerk aan de Maas om te zien welke producten er nodig zijn.

Activiteiten met andere kerken (SARI)

Onze kerk maakt deel uit van de Samenwerkende kerken in Ridderkerk (SARI). Deze naburige kerken organiseren activiteiten waarbij mensen uit Bolnes welkom zijn, en omgekeerd. Het SARI-programma voor de komende tijd vindt u in Kerk aan de Maas en in De Combinatie.

Het document

Deel uw wensen over uw uitvaart

Het is vanaf januari 2020 mogelijk om in twee individuele gesprekken wensen en gedachten onder woorden te brengen over uw uitvaart. Samen komen we tot een document dat bij u thuis bewaard blijft en bij het levenseinde ten dienste staat aan nabestaanden en mensen die daar vanuit de kerk een taak bij vervullen. De ervaring leert dat zo’n gesprek (bij u thuis) waardevol is, ordent, helpt en rust geeft. 

Informatie en opgave
Ria Keijzer, 06 – 5022 8250
ria.keijzer@casema.nl