Agenda

Een overzicht van alle vergaderingen, sociale activiteiten en andere belangrijke data.

Agenda

Zondagmorgenprogramma 'Pinksteren'

23 mei 2021

Inmiddels liggen de eerste plannen klaar om dit zondagmorgenprogramma te vullen.  Het zal geen film van een uur worden, maar een paar onderwerpen zullen zowel in de kerkdienst als in de film gebruikt worden.

Ronde tafel

21 juni 2021

19.30 uur

Kopij Kerk aan de Maas

25 juni 2021

Kopij kunt u inleveren bij Bas Geelhoed

Redactievergadering

28 juni 2021

19.00 uur

Moderamen

29 juni 2021

19.30 uur

Voedselbank

3 juli 2021 inleveren tussen 11.00 uur tot 12.00 uur

U leest hier later welke producten er gevraagd worden.