Nieuws

Viertafel Advent maken

23 november 2021

In de kerk merkt u het aan de kleuren van de antependia, de kleur van de bloemen, de symbolische schikking en de Schriftlezingen en liederen die gezongen worden, dat Kerst er aan komt. En thuis? Ook daar kan Advent zichtbaar zijn door elke zondag een kaars aan te steken, tot aan Kerst wanneer het grote licht mag branden. Ook kan deze periode zichtbaar gemaakt worden met een Viertafel. Elke week even stilstaan bij een bijpassende tekst als u de Viertafel verder aanvult.

Groothuisbezoeken

Verschillende data, zie Kerk aan de Maas 

Gemeenteleden en evt. ook buurtbewoners-met-affiniteit-voor-geloven ontmoeten elkaar rond een thema. Dat thema zelf is niet het allerbelangrijkste; het is meer een spiegel, een begin, waardoor we iets van onszelf, gedachten, ervaringen en het geloof onder woorden brengen.

Activiteitenboekje seizoen 2021-2022

Na de ronde tafel en veel communicatie is het gelukt om een activiteitenprogramma te maken voor het hele komende seizoen.

Met drie slagen om de arm bieden wij elkaar het boekje aan: 
1) het verwerkelijken staat in relatie tot de  adviezen die autoriteiten ons  geven m.b.t. afstand en Corona-risico’s. 
2) nog niet alles voor 2022 ligt nu al vast, dus is de afspraak dat we in januari met een inlegvel komen.
3) niemand kan weten hoe de komende maanden eruit zullen zien. Sommige mensen schrijven dan D.V. tussen de kerkplannen, ik zeg liever “we gaan ervoor, kome wat komt”. Dat geeft lef en voedt ons vertrouwen in kansen en mogelijkheden. 

Nieuwe website live

2 mei 2021

Vandaag is de geheel vernieuwde website van onze PG Bolnes live gegaan. Op de nieuwe website is alles anders: andere indeling, nieuwe informatie, nieuwe rubrieken, nieuwe foto’s enz. Het wordt makkelijker om op te zoeken wat je wilt weten, het wordt ook makkelijker om bij te houden. Eén ding blijft hetzelfde: de naam www.pgbolnes.nl.