Nieuws

Gezinsonmoeting

16 oktober 2022 in de Levensbron, na de dienst

Ook dit seizoen zijn er weer gezinsontmoetingen.
De eerst is op zondag 16 oktober met het verhaal van de Ark van Noach.
De gezinsontmoetingen zijn voor ouders én hun kinderen/jongeren. We komen bij elkaar rondom feestdagen of rondom een Bijbelverhaal.
Ook gezinnen uit onze kerk zijn welkom.

Terugblik gemeente-bedankavond

10 september 2022

Dit jaar vulden we deze in met eigen talent. En… het was geweldig! Een heerlijke drie-gangen-maaltijd, verzorgd door “De Groene Pollepel” (Marianne van Wijhe met hulp van Yara) werd voor ons bereid en geserveerd.
Een act, een Shantykoor, een pubquiz en een nonnenkoor zorgden tussen de gangen door voor amusement. Na de koffie en het dankwoord van de voorzitter van de kerkenraad kon iedereen terugkijken op een bijzonder feestelijk samenzijn.      

Een impressie van deze avond ziet u in het fotoalbum op de website.

Terugblik Startzondag

4 september 2022

Aan de hand van teksten van Paulus, waarin hij de gemeente van Korinthe vergelijkt met een lichaam, is de startdienst vormgegeven. Het is een appèl op meedoen, op compleetheid, op ‘ieder telt’ en op nadenken over de betekenis van een geloofszin als ‘Christus aan het hoofd’ van onze tafel. Wat kost het je en wat oplevert het je op als je meedoet in een geloofsgemeenschap. Of als je veel aandacht geeft aan anderen, of zelf hulp ervaart. Geven betekent voldoening, ontvangen gaat ons moeilijker af. Bij alle verschillen die Paulus waarneemt is er toch eenheid, en dat heeft dan te maken met het gedeelde verlangen naar een wereld waar het goed en leefbaar is. In de communicatie met God en elkaar is het “Geven en nemen” een belangrijk principe.

Gesprekskring 'Op zoek naar God'

13 oktober, 27 oktober en 17 november 2022, van 14.30 uur tot 16.00 uur.           

Op zoek naar God…’ - veel mensen verlangen er naar. Maar hoe dóe je dat en wat komt er zoal bij kijken? Deze gesprekskring biedt gemeenteleden van beide gemeentes, Bolnes en Groene Tuinkerk, in het najaar van 2022 de gelegenheid om hier bij stil te staan en om er over van gedachten te wisselen.De gesprekskring staat onder leiding van ds. Hermie Hummel, aan de hand van het boek van Kick Bras “Als met een vriend, omgaan met God” (met op de achtergrond het boek van Arjan Plaisier “Zorg voor je ziel”).

'Kerk aan de Maas'

4 september 2022

De naam KERK AAN DE MAAS staat al even op de gevel van onze kerk.
Inmiddels beweegt “het schip van de kerk” ook figuurlijk op de woelige baren van de rivier de Maas nu ook de golven van Corten-staal zijn aangebracht. Aachter de grootste golf is licht aangebracht.

De weggeefplank van 'het Anker'

Juli 2022

Een van de planken van de kringloopwinkel, gevestigd in het Wijkvoorzieningencentrum (WVC) aan de Noordstraat, is onlangs omgedoopt tot ‘weggeefplank’. 

De hoge inflatie, mede veroorzaakt door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, zorgt ervoor dat het voor steeds meer huishoudens een probleem wordt om rond te komen. Deze plank is in het leven geroepen voor bewoners van Bolnes die niet weten hoe ze die avond iets te eten op tafel moeten krijgen. Als dat voor u het geval is, of wordt, dan mag u per persoon vier producten per dag komen ophalen. Op de weggeefplank staat een wisselend assortiment van houdbare voedingsmiddelen en soms ook artikelen voor babyverzorging. Wanneer de crisis u niet raakt, dan wordt u uitgenodigd om houdbare producten, in ongeopende verpakking, op deze plank achter te laten.

Hoe sta jij er voor?

Een initiatief van Schuldhulpmaatje Ridderkerk

Schulhulpmaatje Ridderkerk is een campagne gestart mensen bewust te doen worden van hun financiële situatie. Onze diaconie draagt daaraan een steentje bij. Dit project wordt de Hoe-Campagne genoemd.

Het is belangrijk om te weten hoe je er financieel voor staat. Voor jezelf maar ook voor bijvoorbeeld je kinderen. Te veel mensen denken daar onvoldoende over na. Al lijkt er op het eerste gezicht niets aan de hand te zijn, toch is het verstandig om af en toe stil te staan bij je financiële situatie.