Nieuws

Welkom in onze kerk bij open activiteiten voor kerk en buurt

Maand mei 2022

Op 7 mei het Vrijheidsfestival: welkom vanaf 14.00 uur. Het programma van deze dag kunt u downloaden.
Op 17 mei zijn we om 14.00 uur te gast in de Oudheidkamer van Ridderkerk. Daar is tot 28 mei de tentoonstelling te zien ‘Ridderkerk en de tweede wereldoorlog’. De toegang is gratis, alleen voor een kopje koffie moet worden betaald. Aanmelding vooraf is verplicht en dat kan bij Rob Stegman (robstegman1960@gmail.com, 06-28142718)
Op 20 mei excursie naar het Oranjehotel in Den Haag. Daar is een rondleiding ennemen we kennis van het gevangenisleven, bijzondere verhalen, de bezetting en het verzet ten tijde van de tweede wereldoorlog. Toegang daar kost €10,00; voor wie een museumjaarkaart heeft is het gratis.

Lenteconcert

28 mei 2022 aanvang 15.30 uur

Vrouwenkoor La Confiance o.l.v. Eric Koevoets viert op 28 mei 2022 met een Lente concert haar terugkeer — na twee jaar afwezigheid door de Corona-maatregelen — met prachtige muziek in de Trinitatiskapel in Dordrecht.
Hoogtepunt van het concert is de Messe in g, op.187 van Josef Gabriel Rheinberger. Daarnaast worden onder meer Spring van Gustav Holst en Laudate Pueri van Mendelssohn gezongen. Traditiegetrouw komen ook enkele Gregoriaanse gezangen aan bod. Op het programma staan verder liederen van Schütz, Schein, Crüger en Parry. Organist Gerrit Christiaan de Gier begeleidt het koor op orgel en afwisselend doet dirigent Eric Koevoets dat op vleugel. Als intermezzi klinken tevens enkele instrumentale werken.

Hoe sta jij er voor?

Een initiatief van Schulhulpmaatje Ridderkerk 

Schulhulpmaatje Ridderkerk is een campagne gestart mensen bewust te doen worden van hun financiële situatie. Onze diaconie draagt daaraan een steentje bij. Dit project wordt de Hoe-Campagne genoemd.

Het is belangrijk om te weten hoe je er financieel voor staat. Voor jezelf maar ook voor bijvoorbeeld je kinderen. Te veel mensen denken daar onvoldoende over na. Al lijkt er op het eerste gezicht niets aan de hand te zijn, toch is het verstandig om af en toe stil te staan bij je financiële situatie.

 

Noodopvang vluchtelingen uit de Oekraine in Ridderkerk

18 maart 2022

De afgelopen week is er heel hard gewerkt om vanaf woensdag 16 maart mensen op te vangen. Nu de opvang gereed is en we op zeer korte termijn gasten gaan ontvangen gaan we een andere fase in. Een fase waarin er rust en privacy moet worden gecreërd voor de mensen die hier gaan verblijven. 

Dit is alleen mogelijk door orde en regelmaat aan te brengen in het dagelijks programma. Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat we u informeren over de wijze waarop we dit willen vormgeven:
Op het moment dat u zich heeft opgegeven als vrijwilliger dan zoekt de coördinator zelf telefonisch of per mail contact met u op basis van uw beschikbaarheid en de openstaande diensten voor dat moment; 
Op het moment dat u spullen wilt afgeven dan kan dat, maar dan wel alleen op dinsdag en zaterdag tussen 16.00 en 16.30 uur. 

Gebed om vrede

2 maart 2022

Wij bidden U voor de Oekraïne,
voor iedereen die getroffen is door het geweld.
In verbijstering zien we de beelden.
God, dat het geweld stopt en de wapens zwijgen.
 
Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land.
Wees erbij in de zorgen om familieleden en geliefden.
Geef uithoudingsvermogen aan hen die vluchten, en kracht aan hen die afscheid nemen van vrouwen en kinderen en hun leven wagen voor vrijheid in hun land, geef moed aan allen en geloof in vrede.
 
God, wij bidden d
at verzet tegen deze zinloze oorlog tot resultaten mag leiden, dat internationale samenwerking rendeert, dat democratie en recht het winnen van eigenwaan en macht, wij danken dat dit onrecht mensen samensmeedt en goede krachten en tegenstemmen naar boven haalt.

Maak ons eendrachtig, verbonden in gebeden en solidariteit, wij bidden dat Uw visioen van verzoening en vrede overeind blijft, dat Licht en Liefde iets teweeg brengen in het duister van vandaag.  
Heer, ontferm U over deze wereld, 
en geef hen die lijden - ook onder ons - hoop, uitzicht en vertrouwen.
Dit bidden wij met ons oog op Jezus, die ons voorging op de weg naar vrede, Amen.

 

Kerstdienst maar dan anders....

21 december

De kerstherberg werd een kerstavondprogramma. Dat programma moest worden geschrapt door de avond-lockdown en de onderdelen werden in een nieuwe liturgie voor Kerstmorgen samengevoegd. En nu leek het er op dat ook Kerstmorgen niet zou kunnen doorgaan….Er was echter een engel onder ons: ‘House of Worship Hulanda’, de gemeente die medegebruiker is van ons kerkgebouw. Pastor Chesron was bereid te regelen dat onze dienst met hun apparatuur wordt opgenomen, zodat we kunnen kijken naar de dienst op internet. We zijn daar enorm dankbaar voor. Donderdagmiddag zal de opname zijn. Er kan geen samenzang zijn, maar er wordt gezongen door een vierstemming Dickenskoortje o.l.v. Wim Keijzer, met Rien Verwijs aan het orgel.
Vanaf vrijdag is de Kerstmorgendienst te vinden op de website www.pgbolnes.nl. Mocht het nog onwennig zijn om filmpjes op internet te bekijken: op de website wordt verteld hoe je de opname opent.

Activiteitenboekje seizoen 2021-2022

Na de ronde tafel en veel communicatie is het gelukt om een activiteitenprogramma te maken voor het hele komende seizoen.
U kunt door op Activiteitenboekje te klikken het boekje downloaden

Met drie slagen om de arm bieden wij elkaar het boekje aan: 
1) het verwerkelijken staat in relatie tot de  adviezen die autoriteiten ons  geven m.b.t. afstand en Corona-risico’s. 
2) nog niet alles voor 2022 ligt nu al vast, dus is de afspraak dat we in januari met een inlegvel komen.
3) niemand kan weten hoe de komende maanden eruit zullen zien. Sommige mensen schrijven dan D.V. tussen de kerkplannen, ik ( onze pastor Ria) zeg liever “we gaan ervoor, kome wat komt”. Dat geeft lef en voedt ons vertrouwen in kansen en mogelijkheden. 

Nieuwe website live

2 mei 2021

Vandaag is de geheel vernieuwde website van onze PG Bolnes live gegaan. Op de nieuwe website is alles anders: andere indeling, nieuwe informatie, nieuwe rubrieken, nieuwe foto’s enz. Het wordt makkelijker om op te zoeken wat je wilt weten, het wordt ook makkelijker om bij te houden. Eén ding blijft hetzelfde: de naam www.pgbolnes.nl.