IMGP7305
Over de kerkdiensten
De opbouw van de dienst

Kerkdiensten verschillen. Maar ‘stijfjes’ zijn ze in Bolnes nooit. We houden van een toegankelijk taalgebruik, mooie symbolen, liederen uit meerdere bronnen en een hoopvolle boodschap. Natuurlijk heeft een liturgie iets vertrouwds. Bepaalde onderdelen komen altijd terug. De kerk heeft immers een traditie van eeuwen. Het geloof wordt overgedragen met de rode draad van Gods trouw en de opdracht aan ons om aan een leefbare wereld bij te dragen. Daarom kun je in alle kerken een bepaalde ‘logica’ herkennen in de liturgie.

Begin

We groeten elkaar met een welkom, een lied en een openingstekst. Daarna legen we onze rugzak, want we brengen de wereld mee en ook onze eigen zorgen. We vragen God of Hij wil omzien naar mensen die lijden en wij beloven dat ook te doen. Daarvoor danken we God met een vrolijk lied en soms hoort daar nog een opbeurende tekst bij uit de Bijbel of de poëzie.

Een uitleg in spiegeling met de praktijk van alledag

Op zondagen met kinderen volgt een woord voor de kinderen, die naar hun eigen ruimte gaan om daar te spelen en het verhaal vanuit hun belevingswereld te horen. In de kerk lezen we een gedeelte uit de Bijbel, gevolgd door een lied dat bij dat verhaal past. Soms is er een bloemschikking gemaakt die de lezing uitbeeldt. De voorganger gaat vervolgens over die tekst spreken, met uitleg en in spiegeling met de praktijk van alledag. Het is goed daar nog even over na te denken en daarom is er dan muziek, meestal door het orgel, maar soms via You Tube.

Bidden en voornemens

Hoe geven we in de praktijk de boodschap van de Bijbel handen en voeten? Daarover gaat het laatste deel van een kerkdienst. We bidden voor elkaar en spreken soms een ‘credo’ uit over wat we geloven en wat we ons voornemen. Bij gebeden kun je ook zingen. Altijd spreken we samen het Onze Vader uit. Er is in kerkdiensten ook stilte om eigen gedachten bij God te brengen of wat na te denken.  

Zegen

met de Als er iemand is overleden, dan besteden we daar veel aandacht aan: er ligt een steentje met de naam, we zingen een lied en er klinkt een In Memoriam.
De collecte volgt, een gelegenheid om te doneren aan anderen, dichtbij en ver weg. Elke week is er een ander doel. Intussen zijn de kinderen dan weer terug in de kerk of uit de oppas. Samen met de gemeente ontvangen zij de zegen van God voor de week die komt. Een oude tekst of een nieuwe, maar altijd met de bedoeling dat je “wordt gezegend om tot zegen te zijn”. 

Koffie drinken

Na afloop van elke kerkdienst is er koffiedrinken in de hal. Op de eerste zondag van de maand is dat in de grote zaal. Bijna alle kerkgangers in Bolnes blijven dan nog even na. Er liggen kaarten om te ondertekenen als groet van de gemeente en natuurlijk gaat er elke week een boeket bloemen naar iemand die een steuntje in de rug goed gebruiken kan. De bloemen hebben tijdens de dienst de liturgische tafel gesierd. 

Gemeentegesprek

Soms is er een gemeentegesprek na afloop, bijvoorbeeld als er iets is te bespreken waarbij draagvlak en visie vanuit de gemeente belangrijk is. Bij gelegenheden en themazondagen eindigen kerkdienst en koffie-ontmoeting met een lunch. En op de startzondag in september is er een speciaal programma.
Maak het mee! 

Vragen

Heeft u (heb jij) vragen neem dan contact op met Janny van der Voort (voorzitter van de werkgroep Eredienst) 

Praktische informatie

Vervoer

Kunt u niet meer op eigen gelegenheid naar de dienst  komen, dan kunt u worden opgehaald. Belt u hiervoor met Truus Luijendijk, 0180-416731.

Meeluisteren

U kunt thuis of waar u ook bent via internet meeluisteren met de kerkdienst via Kerkdienstgemist.
U kunt hier ook kerkdiensten terugluisteren.

Voor de kinderen

Er is wekelijks oppas voor kinderen tot vier jaar. Elke eerste zondag van de maand is er nevendienst voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

25 12 2023 kerstmis  IMG07087
Bijzondere diensten

De doelstelling van de werkgroep eredienst is het vormgeven van de vieringen (erediensten) in samenwerking met anderen en de gemeente bewustmaken wat liturgie is. De werkgroep heeft veel verschillende taken. Zij kijkt en denkt mee bij het kiezen, voorbereiden en uitwerken van gemeenteprojecten in samenwerking met andere werkgroepen. Zij denkt mee bij de invulling van diensten rondom kerkelijke feestdagen en andere speciale diensten. De werkgroep symbolische schikkingen maakt voor de bijzondere diensten bijpassende schikkingen met uitleg erbij.

Avondmaal

Enkele keren per jaar is er Avondmaal. Alle aanwezigen zijn welkom om er aan mee te doen, dus ook kinderen en jongeren. 

Eeuwigheidszondag

Tijdens de laatste dienst van het kerkelijk jaar (in november) wordt een gedenksteentje meegegeven aan de familie. Families krijgen, op het correspondentieadres van de rouwkaart, een uitnodiging voor deze herdenking-met-ontmoeting.

IMGP5619 1

Kerkelijke feestdagen

Tijdens Kerst, Pasen en Pinksteren zijn er bijzondere diensten op zondag om 9.30 uur. U bent van harte welkom deze bijzondere diensten bij te wonen zodat u hopelijk met een verrijkt gevoel de feestdagen in kunt gaan. Op de dag voor Kerst is er een Kerstherberg met een open programma voor jong en oud, dat uitloopt in een laagdrempelige Kerstavonddienst. Gezinnen krijgen een pakketje om thuis de grote feesten te vieren. In de tijd voor Pasen zijn er vieringen in oecumenisch verband.

IMGP6488

Startzondag

De start van het seizoen vieren we in september met een mooie themadienst. Na de dienst is er een programma voor jong en oud met vrolijke, verrassende, gezellige activiteiten in en rondom de kerk. Bekijk hier de foto's van kerkdiensten en activiteiten.

Wie gaat er aanstaande zondag voor in de dienst?