IMGP6146 11
Kerkdienst

Kerkdienst

ontmoeten, vieren, delen, leren en dienen

Elke zondagmorgen is er om 9.30 uur een kerkdienst. Hierin volgen we een bepaalde ordening met teksten, liederen, gebeden, een collecte, informatie, muziek en een overdenking. We zingen uit een nieuw liedboek dat in bijna alle Protestantse kerken in Nederland wordt gebruikt. Elke zondag heeft een eigen naam en kleur. Een folder geeft uitleg over bepaalde gebruiken en termen, zodat een viering voor iedereen toegankelijker wordt. Na iedere dienst bent u welkom om een kopje koffie te blijven drinken. U kunt onze kerkdiensten via deze link beluisteren. De orde van dienst vindt u op overzicht kerkdiensten bij de betreffende zondag.

De kerk en kinderen

Kinderen in de kerk horen erbij, zowel in de kerkdienst als daarbuiten. Gewoon zoals ze zijn. We nemen de kinderen serieus en bieden hen een veilige basis waarop zij kunnen terugvallen bij het zoeken naar zichzelf en hun manier van geloven. We vieren nevendienst, waarin we lezen uit de Bijbel, zingen, bidden, het verhaal verduidelijken door een opdrachtje te maken en samen spelen.

Activiteiten
Op dit moment worden de volgende activiteiten aangeboden: 

  • oppas tot 4 jaar
  • nevendienst leeftijd 4 tot 12 jaar (elke eerste zondag van de maand)
  • Kerk op Schootvieringen en Gezinsontmoetingen (in SARI-verband)
  • Kinderkerstvieringen en clubs in SARI-verband

Symboliek

De kerk en haar diensten bevatten veel symbolieken. Lees meer.

Kerkdienst beluisteren

Luister de kerkdienst live met ons mee of luister een oude dienst terug.

De kaars brandt bij binnenkomst en we eindigen met de zegen

Lees meer over de opbouw van onze kerkdiensten.