Ontmoeten en delen

De Protestantse gemeente te Bolnes… 
gewoon en toch bijzonder!

Op de rol voor 2021-2022...

activiteiten na het corona-tijdperk

een veelkleurig programma met projecten voor kerk en buurt 

Nieuws

Gezinsonmoeting

16 oktober 2022 in de Levensbron, na de dienst

Ook dit seizoen zijn er weer gezinsontmoetingen.
De eerst is op zondag 16 oktober met het verhaal van de Ark van Noach.
De gezinsontmoetingen zijn voor ouders én hun kinderen/jongeren. We komen bij elkaar rondom feestdagen of rondom een Bijbelverhaal.
Ook gezinnen uit onze kerk zijn welkom.

Terugblik gemeente-bedankavond

10 september 2022

Dit jaar vulden we deze in met eigen talent. En… het was geweldig! Een heerlijke drie-gangen-maaltijd, verzorgd door “De Groene Pollepel” (Marianne van Wijhe met hulp van Yara) werd voor ons bereid en geserveerd.
Een act, een Shantykoor, een pubquiz en een nonnenkoor zorgden tussen de gangen door voor amusement. Na de koffie en het dankwoord van de voorzitter van de kerkenraad kon iedereen terugkijken op een bijzonder feestelijk samenzijn.      

Een impressie van deze avond ziet u in het fotoalbum op de website.

Terugblik Startzondag

4 september 2022

Aan de hand van teksten van Paulus, waarin hij de gemeente van Korinthe vergelijkt met een lichaam, is de startdienst vormgegeven. Het is een appèl op meedoen, op compleetheid, op ‘ieder telt’ en op nadenken over de betekenis van een geloofszin als ‘Christus aan het hoofd’ van onze tafel. Wat kost het je en wat oplevert het je op als je meedoet in een geloofsgemeenschap. Of als je veel aandacht geeft aan anderen, of zelf hulp ervaart. Geven betekent voldoening, ontvangen gaat ons moeilijker af. Bij alle verschillen die Paulus waarneemt is er toch eenheid, en dat heeft dan te maken met het gedeelde verlangen naar een wereld waar het goed en leefbaar is. In de communicatie met God en elkaar is het “Geven en nemen” een belangrijk principe.

Gesprekskring 'Op zoek naar God'

13 oktober, 27 oktober en 17 november 2022, van 14.30 uur tot 16.00 uur.           

Op zoek naar God…’ - veel mensen verlangen er naar. Maar hoe dóe je dat en wat komt er zoal bij kijken? Deze gesprekskring biedt gemeenteleden van beide gemeentes, Bolnes en Groene Tuinkerk, in het najaar van 2022 de gelegenheid om hier bij stil te staan en om er over van gedachten te wisselen.De gesprekskring staat onder leiding van ds. Hermie Hummel, aan de hand van het boek van Kick Bras “Als met een vriend, omgaan met God” (met op de achtergrond het boek van Arjan Plaisier “Zorg voor je ziel”).

Van de pastor

Ria Keijzer - Meeuwse

“Deze geloofsgemeenschap is zo boeiend vanwege de sterke onderlinge verbondenheid. Mensen hebben veel voor elkaar over. De gunfactor is heel groot! In de diensten en het activiteitenaanbod ervaar ik de smaak van lichtheid, zon, vertrouwen op God, maatschappelijke aandacht en een mix van informeel en toch stijlvol. En dat alles vermengd met ijver en gezonde nuchterheid. Een gemeente om je thuis te voelen!"

Ria is sinds 1 mei 2019 werkzaam bij de Protestantse gemeente te Bolnes. Wil je meer lezen over haar of over haar werk? Klik dan hier.

Samen eten, kaarten en breien
Bekijk alle activiteiten

Kerkdienst

ontmoeten, vieren, delen, leren en dienen

Op elke zondagmorgen is er om 9.30 uur een kerkdienst. Hierin volgen we een bepaalde ordening met teksten, liederen, gebeden, een collecte, informatie, muziek en een overdenking. We zingen uit een nieuw liedboek dat in bijna alle Protestantse kerken in Nederland wordt gebruikt. Elke zondag heeft een eigen naam en kleur. Een folder geeft uitleg over bepaalde gebruiken en termen, zodat
een viering voor iedereen toegankelijker wordt. Na iedere dienst bent u welkom om een kopje koffie te blijven drinken. 

Onze gemeente

Onze gemeenteleden bepalen wie wij zijn. We zijn geen grote gemeente, maar hebben wel heel veel actieve leden. We stellen er een paar aan u voor.

Ria Keijzer 

pastor

Teun Molendijk

koster

Wil Wendrich

scriba

 Janny van der Voort

webredacteur

Kennismaken

Kennismaken met onze kerk en de gemeente?

Kerk en Corona

Lees hier over onze maatregelen in Corona-tijd.

Kerkdienst beluisteren

Beluister hier de kerkdiensten (terug).