Ontmoeten en delen

De Protestantse gemeente te Bolnes… 
gewoon en toch bijzonder!

Op de rol voor 2021-2022...

activiteiten na het corona-tijdperk

een veelkleurig programma met projecten voor kerk en buurt 

De viertafel

adventweek 2: Sporen van licht

In deze video ziet u hoe u zelf thuis een Viertafel kunt maken. Elke donderdag plaatsen we een nieuw filmpje dat hoort bij de volgende adventweek. Met andere teksten en andere personen wisselt de tafel steeds. Gezegende adventsweken!

Nieuws

De viertafel bij 'Spoor van licht'.

In de adventstijd staat achter in de kerk een Viertafel.

U hoort er iets over aan het begin van de kerkdienst. Neem gerust een kijkje en sta even stil bij de teksten die passen bij de Viertafel. Als u niet naar de workshop Viertafel bent geweest en u wilt toch een Viertafel thuis maken, kijk dan elke week op de website van de kerk. Daar laten we vanaf donderdag 25 november elke week in een filmpje zien hoe u de tafel thuis kunt maken. Elke week komt er iets bij, andere teksten, andere personen. Dus kijkt u even elke week?! We wensen u gezegende adventsweken toe.

Advent 2021 'Spoor van licht'

Zien wij sporen van licht om ons heen of in de Bijbel?

Het is waar: soms moet je goed kijken. In de Adventstijd zijn die sporen duidelijk zichtbaar. We gebruiken extra kaarsen in deze tijd: elke zondag komt er in de kerk een lichtje bij. We trekken een spoor van licht naar Kerst, waarop we de geboorte van Jezus vieren.In de adventstijd zingen we liederen en horen we verhalen over Gods spoor van licht. God trekt mee in ons leven. Hij doet beloftes en daar blijft het niet bij. Ze komen uit. Luister mee naar die verhalen en loop langs sporen van licht in de Adventstijd. Ook hier in de kerk. Of thuis. U kunt een Adventsviertafel maken. Achter in de kerk staat de Viertafel die we maakten tijdens de workshop. We gaan op weg naar de stal in Bethlehem, elke week komen we er wat dichterbij. Sta er even stil en ervaar dat het steeds lichter wordt op ons pad. Een weg naar Bethlehem is een weg door onze tijd. Welke sporen van licht zien wij? Wie zijn in onze tijd de spoorzoekers? En door welk licht laten wij ons inspireren?

Activiteitenboekje seizoen 2021-2022

Na de ronde tafel en veel communicatie is het gelukt om een activiteitenprogramma te maken voor het hele komende seizoen.

Met drie slagen om de arm bieden wij elkaar het boekje aan: 
1) het verwerkelijken staat in relatie tot de  adviezen die autoriteiten ons  geven m.b.t. afstand en Corona-risico’s. 
2) nog niet alles voor 2022 ligt nu al vast, dus is de afspraak dat we in januari met een inlegvel komen.
3) niemand kan weten hoe de komende maanden eruit zullen zien. Sommige mensen schrijven dan D.V. tussen de kerkplannen, ik zeg liever “we gaan ervoor, kome wat komt”. Dat geeft lef en voedt ons vertrouwen in kansen en mogelijkheden. 

Van de pastor

Ria Keijzer - Meeuwse

“Deze geloofsgemeenschap is zo boeiend vanwege de sterke onderlinge verbondenheid. Mensen hebben veel voor elkaar over. De gunfactor is heel groot! In de diensten en het activiteitenaanbod ervaar ik de smaak van lichtheid, zon, vertrouwen op God, maatschappelijke aandacht en een mix van informeel en toch stijlvol. En dat alles vermengd met ijver en gezonde nuchterheid. Een gemeente om je thuis te voelen!"

Ria is sinds 1 mei 2019 werkzaam bij de Protestantse gemeente te Bolnes. Wil je meer lezen over haar of over haar werk? Klik dan hier.

Samen eten, kaarten en breien
Bekijk alle activiteiten

Kerkdienst

ontmoeten, vieren, delen, leren en dienen

Op elke zondagmorgen is er om 9.30 uur een kerkdienst. Hierin volgen we een bepaalde ordening met teksten, liederen, gebeden, een collecte, informatie, muziek en een overdenking. We zingen uit een nieuw liedboek dat in bijna alle Protestantse kerken in Nederland wordt gebruikt. Elke zondag heeft een eigen naam en kleur. Een folder geeft uitleg over bepaalde gebruiken en termen, zodat
een viering voor iedereen toegankelijker wordt. Na iedere dienst bent u welkom om een kopje koffie te blijven drinken. 

Onze gemeente

Onze gemeenteleden bepalen wie wij zijn. We zijn geen grote gemeente, maar hebben wel heel veel actieve leden. We stellen er een paar aan u voor.

Ria Keijzer 

pastor

Teun Molendijk

koster

Wil Wendrich

scriba

 Janny van der Voort

webredacteur

Kennismaken

Kennismaken met onze kerk en de gemeente?

Kerk en Corona

Lees hier over onze maatregelen in Corona-tijd.

Kerkdienst beluisteren

Beluister hier de kerkdiensten (terug).