Ontmoeten en delen

De Protestantse gemeente te Bolnes… 
gewoon en toch bijzonder!

Op de rol voor 2022-2023

activiteiten na het corona-tijdperk

een veelkleurig programma met projecten voor kerk en buurt 

Nieuws

Groothuisbezoeken over thema Gastvrijheid

1 en 2 februari om 110.00 uur met lunch en 9 februari 17.00 uur met maaltijd

Wees gastvrij Elke gelovige, elke kerk, elk gewetensvol mens zal zich aangesproken voelen bij de oproep “Wees gastvrij”. We vinden daarvoor grond in de Bijbel, o.a. in de brieven van Paulus en in de manier waarop Jezus omgaat met wie ‘anders’ zijn. We voelen allemaal aan (en weten zelf) hoe belangrijk het is goed te zijn voor anderen. Gastvrijheid hoort bij ‘het pakket dienstbaarheid’ aan elkaar en aan een vredevol samenleven.

Gemeentefilm 'Alles is liefde"

23 januari 2023

Tijdens de Coronatijd maakten we er zes en de filmploeg had er zin in ermee door te gaan. U hebt vast de vorige films gezien, en zo niet: ze staan nog op de website. Een gemeentefilm biedt gelegenheid om met teksten, liederen, muziek, verhalen, Bijbelse gegevens of ervaringen uit het alle-daagse een productie te maken, waar iedereen van kan meegenieten. In eigen kring en daarbuiten. Het mooie is dat mensen die met beperkingen te maken hebben of om andere redenen de gewone kerkelijke activiteiten in ons kerkgebouw moeten laten gaan, er ook aan bij kunnen dragen.

Paaskaars 2023

Te bestellen tot en met 19 februari 2023

Het is weer mogelijk om een huispaaskaars te bestellen voor dit jaar. U vindt op de foto’s de afbeeldingen die op de kaarsen staan, ze staan ook op de website van Boca: www.boca.nl, kies daarna voor webshop. In de hal van de kerk hangt een bestellijst waarop u ook kunt aangeven welke kaars u wilt. Afhankelijk van de afbeelding en de grootte van de kaars liggen de kosten tussen € 24,- en € 85,-

Van de pastor

Ria Keijzer - Meeuwse

“Deze geloofsgemeenschap is zo boeiend vanwege de sterke onderlinge verbondenheid. Mensen hebben veel voor elkaar over. De gunfactor is heel groot! In de diensten en het activiteitenaanbod ervaar ik de smaak van lichtheid, zon, vertrouwen op God, maatschappelijke aandacht en een mix van informeel en toch stijlvol. En dat alles vermengd met ijver en gezonde nuchterheid. Een gemeente om je thuis te voelen!"

Ria is sinds 1 mei 2019 werkzaam bij de Protestantse gemeente te Bolnes. Wil je meer lezen over haar of over haar werk? Klik dan hier.

Samen eten, kaarten en breien
Bekijk alle activiteiten

Kerkdienst

ontmoeten, vieren, delen, leren en dienen

Op elke zondagmorgen is er om 9.30 uur een kerkdienst. Hierin volgen we een bepaalde ordening met teksten, liederen, gebeden, een collecte, informatie, muziek en een overdenking. We zingen uit een nieuw liedboek dat in bijna alle Protestantse kerken in Nederland wordt gebruikt. Elke zondag heeft een eigen naam en kleur. Een folder geeft uitleg over bepaalde gebruiken en termen, zodat
een viering voor iedereen toegankelijker wordt. Na iedere dienst bent u welkom om een kopje koffie te blijven drinken. 

Onze gemeente

Onze gemeenteleden bepalen wie wij zijn. We zijn geen grote gemeente, maar hebben wel heel veel actieve leden. We stellen er een paar aan u voor.

Ria Keijzer 

pastor

Winy  van der Pijl

contact kosters

Wil Wendrich

scriba

 Janny van der Voort

webredacteur

Kennismaken

Kennismaken met onze kerk en de gemeente?

Kerk en Corona

Lees hier over onze maatregelen in Corona-tijd.

Kerkdienst beluisteren

Beluister hier de kerkdiensten (terug).