20240129 201953 (1)

Voorstellen beroepingscommissie

Maart 2024

We stellen ons voor: de commissie bestaat uit (van links naar rechts): Gerda van der Schilt, Carla Tims, Lies Ambachtsheer, Ton den Hartog, Janny van der Voort en Stefan Leertouwer. 

Met veel enthousiasme gaan we op zoek naar een gezamenlijke predikant voor onze beide gemeenten. Een verantwoordelijke taak, maar wij hebben er veel zin in. Graag willen we ook u hierbij betrekken! Wellicht kent u een geschikte te beroepen predikant? Dat zou hartstikke mooi zijn. Dus heeft u een naam, geef die dan aan ons door via het volgende e-mailadres: beroepingscie.gtkpgb@gmail.com.

(lees verder....)

Graag vragen we u om hierbij een toelichting te geven, waarom deze persoon geschikt zou zijn voor onze gemeenten. Alvast hartelijk dank voor uw input!

Inmiddels hebben we contact gehad met het Mobiliteitsbureau van de PKN. De volgende documenten gaan we naar ze toesturen:

  • Beleidsplannen van de beide gemeentes
  • Profielschets van beide gemeentes
  • Profielschets van de te beroepen predikant

Na ongeveer een maand kunnen we een reactie van hen verwachten en zullen we een lijst ontvangen van predikanten, die beroepbaar zijn, specifiek voor beide gemeentes. Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van een vacature/advertentie. We zullen u zoveel mogelijk op de hoogte houden van onze werkzaamheden.