Veertigdagenkalender 2023 'Aan tafel'

Februari 2023

Aan tafel, welke tafel? Bij wie, met wie? Dat is waarschijnlijk elke keer anders, er zijn zoveel soorten tafels!
Zoals elk gesprek aan tafel anders is. Dat kunt u lezen op de donderdagen, waar in gesprek gegaan is met mensen rondom het weekthema.
.

De Veertigdagentijd begint op 22 februari, Aswoensdag, met een viering in de Sint Jorisparochie en in de Emmaüsparochie. Daarnaast zijn er 6 vrijdagavondgebeden. U vindt ze terug op bladzijde 6 van de Veertigdagenkalender.

Als collectedoel tijdens de avondgebeden is dit jaar gekozen voor stichting
De Gaarkeuken van Rotterdam. U leest meer hierover in het boekje op blz 8.

In IJsselmonde zijn er morgengebeden op de vrijdagen 3, 10, 17, 24 maart in parochiekerk De Emmaüsgangers, Bandeloodijk 320,  Rotterdam-IJsselmonde (aanvang van deze vieringen is 9.00 uur). Alle andere activiteiten staan op bladzijde 7 tot 12.