Kerstdienst maar dan anders....

21 december

De kerstherberg werd een kerstavondprogramma. Dat programma moest worden geschrapt door de avond-lockdown en de onderdelen werden in een nieuwe liturgie voor Kerstmorgen samengevoegd. En nu leek het er op dat ook Kerstmorgen niet zou kunnen doorgaan….Er was echter een engel onder ons: ‘House of Worship Hulanda’, de gemeente die medegebruiker is van ons kerkgebouw. Pastor Chesron was bereid te regelen dat onze dienst met hun apparatuur wordt opgenomen, zodat we kunnen kijken naar de dienst op internet. We zijn daar enorm dankbaar voor. Donderdagmiddag zal de opname zijn. Er kan geen samenzang zijn, maar er wordt gezongen door een vierstemming Dickenskoortje o.l.v. Wim Keijzer, met Rien Verwijs aan het orgel.
Vanaf vrijdag is de Kerstmorgendienst te vinden op de website www.pgbolnes.nl. Mocht het nog onwennig zijn om filmpjes op internet te bekijken: op de website wordt verteld hoe je de opname opent.

Nog gemakkelijker is het om via een link te kijken. Wie daarop klikt komt direct in de uitzending. De link kan echter pas na de opname worden doorgegeven. Vrijdag komt er dus nog een kort mailtje voor alle gemeenteleden-met-computer, met deze link.

Wat zou het verbindend zijn als gemeenteleden die alleen wonen en graag naar de kerk hadden gewild, bij anderen te gast kunnen zijn om samen naar de dienst te kijken!