Kerkbrief 21 december 2021

Lieve gemeenteleden en vrienden van onze kerk, Jullie ontvingen via het kerkblad en persoonlijke contacten de laatste informatie over de Kerstactiviteiten. Helaas kwam daar de stevige beslissing tot een lock-down overheen. Daarom nu opnieuw een kerkbrief met nieuwe informatie.  Uitgangspunt Kerk-en-Corona: Het advies van de PKN is om alleen bij hoge uitzondering een dienst te houden met maximaal vijftig personen. Bij de eerdere lockdown heeft de kerkenraad gekozen voor de weg van verantwoordelijkheid en solidariteit: als de rest van de samenleving een minimaal aantal mensen mag ontvangen, moet de kerk zich niet in een uitzonderingspositie begeven. Die lijn volgen we ook nu. We hopen dat jullie hier ook nu begrip voor hebben.

Kerstmorgen:de kerstherberg werd een kerstavondprogramma. Dat programma moest worden geschrapt door de avond-lockdown en de onderdelen werden in een nieuwe liturgie voor Kerstmorgen samengevoegd. En nu leek het er op dat ook Kerstmorgen niet zou kunnen doorgaan….Er was echter een engel onder ons: ‘House of Worship Hulanda’, de gemeente die medegebruiker is van ons kerkgebouw. Pastor Chesron was bereid te regelen dat onze dienst met hun apparatuur wordt opgenomen, zodat we kunnen kijken naar de dienst op internet. We zijn daar enorm dankbaar voor. Donderdagmiddag zal de opname zijn. Er kan geen samenzang zijn, maar er wordt gezongen door een vierstemming Dickenskoortje o.l.v. Wim Keijzer, met Rien Verwijs aan het orgel. De liturgie van kerstmorgen is vanaf nu al in te zien op de website www.pgbolnes.nl. Uiteraard is de dienst ook, zoals altijd, te horen via kerkdienstgemist.nl.  
De Kerstdienst bekijken: vanaf vrijdag is de Kerstmorgendienst te vinden op de website www.pgbolnes.nl. Mocht het nog onwennig zijn om filmpjes op internet te bekijken: op de website wordt verteld hoe je de opname opent. Nog gemakkelijker is het om via een link te kijken. Wie daarop klikt komt direct in de uitzending. De link kan echter pas na de opname worden doorgegeven. Vrijdag komt er dus nog een kort mailtje voor alle gemeenteleden-met-computer, met deze link.Wat zou het verbindend zijn als gemeenteleden die alleen wonen en graag naar de kerk hadden gewild, bij anderen te gast kunnen zijn om samen naar de dienst te kijken! 

Hoe verder? Vanaf nu zijn alle diensten en activiteiten in ons kerkgebouw stil gezet tot nader bericht over maatregelen en regels in relatie tot het virus. Dat bericht verwachten we midden januari. Dat betekent: er zijn geen kerkdiensten op 2 en 9 januari; De koffieochtend van 30 december en het open huis van 4 januari gaan niet door; De bijeenkomst “Job&Jet” (het verjaardagsproject) van 11 januari wordt verzet naar dinsdagochtend 8 februari. De daarop volgende bijeenkomst is maandag 7 maart. Alle jarigen krijgen een persoonlijke uitnodiging in de tweede week van januari; De maaltijd (Samen aan Tafel) van 14 januari is afgelast; Licht ontstokenHet is heel erg jammer dat we opnieuw met beperkingen te maken hebben. Maar het is belangrijk naast de gevoelens van teleurstelling of pijn de grotere belangen te blijven zien: het is nodig dat het virus wordt bestreden, dat we kwetsbaren beschermen en dat we een geloofwaardig teken afgeven aan de samenleving. Het kerstverhaal laat zien dat Jezus niet werd geboren in een ideale wereld, maar in een tijd vol beperkingen (denk aan de stal, het ‘geen plek in de herberg’, de armoede, een volkstelling, de macht van Herodes). Maar het Licht was er, en het bleef van kracht tot op vandaag. Ook (of misschien wel juist) als het anders loopt dan je denkt of zou willen. Daarom, ondanks alles, een vreugdevol Kerstfeest gewenst!Laten we allen op Kerstmorgen om 9.15 uur een kaars aansteken, waarmee we vreugde en verbondenheid kracht bij zetten.

Mede namens de kerkenraad, Ria Keijzer – Meeuwse, pastor/opbouwwerker.Bolnes, 21 december 2021