Groothuisbezoeken over thema Gastvrijheid

1 en 2 februari om 110.00 uur met lunch en 9 februari 17.00 uur met maaltijd

Wees gastvrij Elke gelovige, elke kerk, elk gewetensvol mens zal zich aangesproken voelen bij de oproep “Wees gastvrij”. We vinden daarvoor grond in de Bijbel, o.a. in de brieven van Paulus en in de manier waarop Jezus omgaat met wie ‘anders’ zijn. We voelen allemaal aan (en weten zelf) hoe belangrijk het is goed te zijn voor anderen. Gastvrijheid hoort bij ‘het pakket dienstbaarheid’ aan elkaar en aan een vredevol samenleven.

Natuurlijk zijn in de eerste plaats onze eigen ervaringen met gastvrijheid aan zet in het groothuis-bezoek. Maar om het gesprek te stimuleren hebben we ook in de voorbereiding een paar situaties bedacht waarbij gastvrijheid (in persoonlijke en kerkelijke zin) min of meer op de proef wordt gesteld. Daardoor houden we het thema concreet.

Tenslotte een opfrisser: groothuisbezoeken zijn een uitwisseling tussen gemeenteleden en belang-stellende gasten waarin (citaat uit ons activiteitenboekje) “zij in informele sfeer in gesprek gaan en iets delen van hun leven, hun gedachten, hun ervaringen en hun geloof. Ontmoeting, bezinning en pastoraal omzien komen er in samen”.