Gesprekskring 'Op zoek naar God'

13 oktober, 27 oktober en 17 november 2022, van 14.30 uur tot 16.00 uur.           

Op zoek naar God…’ - veel mensen verlangen er naar. Maar hoe dóe je dat en wat komt er zoal bij kijken? Deze gesprekskring biedt gemeenteleden van beide gemeentes, Bolnes en Groene Tuinkerk, in het najaar van 2022 de gelegenheid om hier bij stil te staan en om er over van gedachten te wisselen.De gesprekskring staat onder leiding van ds. Hermie Hummel, aan de hand van het boek van Kick Bras “Als met een vriend, omgaan met God” (met op de achtergrond het boek van Arjan Plaisier “Zorg voor je ziel”).

Bij voldoende belangstelling (vanuit IJsselmonde en Bolnes) gaat de kring op drie donderdagmiddagen door in een zaal van de Groene Tuinkerk.

Informatie en aanmelden (graag uiterlijk 10 oktober) bij ds Hermie Hummel  via 06-15866402 of predikant.groenetuinkerk@gmail.com  Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. En voor vervoer kan gezorgd worden, via Wil Wendrich.