Gemeentefilm 'Alles is liefde"

23 januari 2023

Tijdens de Coronatijd maakten we er zes en de filmploeg had er zin in ermee door te gaan. U hebt vast de vorige films gezien, en zo niet: ze staan nog op de website. Een gemeentefilm biedt gelegenheid om met teksten, liederen, muziek, verhalen, Bijbelse gegevens of ervaringen uit het alle-daagse een productie te maken, waar iedereen van kan meegenieten. In eigen kring en daarbuiten. Het mooie is dat mensen die met beperkingen te maken hebben of om andere redenen de gewone kerkelijke activiteiten in ons kerkgebouw moeten laten gaan, er ook aan bij kunnen dragen.

Wees maar zo vrij om zelf kenbaar te maken dat u eens iets wilt zeggen of inleveren voor zo’n film. Iets dat met vriendschap of liefde te maken heeft. We komen eind januari of in de eerste dagen van februari graag bij u langs om het evt. op te nemen op camera. Als het om tekst gaat mag u het ook gewoon aanleveren per post of per mail.
Voor contact zijn Hugo Stegman en Ria Keijzer de aangewezen personen. Omgekeerd kan het zijn dat u door iemand van ons wordt benaderd. Meedoen kan dus van twee kanten komen!!!