Gebed om vrede

2 maart 2022

Wij bidden U voor de Oekraïne,
voor iedereen die getroffen is door het geweld.
In verbijstering zien we de beelden.
God, dat het geweld stopt en de wapens zwijgen.
 
Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land.
Wees erbij in de zorgen om familieleden en geliefden.
Geef uithoudingsvermogen aan hen die vluchten, en kracht aan hen die afscheid nemen van vrouwen en kinderen en hun leven wagen voor vrijheid in hun land, geef moed aan allen en geloof in vrede.
 
God, wij bidden d
at verzet tegen deze zinloze oorlog tot resultaten mag leiden, dat internationale samenwerking rendeert, dat democratie en recht het winnen van eigenwaan en macht, wij danken dat dit onrecht mensen samensmeedt en goede krachten en tegenstemmen naar boven haalt.

Maak ons eendrachtig, verbonden in gebeden en solidariteit, wij bidden dat Uw visioen van verzoening en vrede overeind blijft, dat Licht en Liefde iets teweeg brengen in het duister van vandaag.  
Heer, ontferm U over deze wereld, 
en geef hen die lijden - ook onder ons - hoop, uitzicht en vertrouwen.
Dit bidden wij met ons oog op Jezus, die ons voorging op de weg naar vrede, Amen.