Sing Inn

Extra Sing Inn

14 juni 2023 om 13.30 uur

Elke keer weer is de Sing Inn een feestje. En de belangstelling groeit. Tijdens de laatste Sing Inn, die eigenlijk de afsluiting zou vormen van dit seizoen, is er op aller verzoek een extra Sing Inn gepland. Ook nu natuurlijk met Wim Keijzer en aan de piano Jan van der Meer. Wim en Ria zullen een programma samenstellen met als motto: “The best of….”. Er wordt teruggekeken in de eerdere edities en gezocht naar pareltjes uit de afgelopen jaren. Vertellen jullie het door aan anderen? Het staat immers niet in ons lopende activiteitenboek!

Ook nu natuurlijk met Wim Keijzer en aan de piano Jan van der Meer. Wim en Ria zullen een programma samenstellen met als motto: “The best of….”. Er wordt teruggekeken in de eerdere edities en gezocht naar pareltjes uit de afgelopen jaren. Vertellen jullie het door aan anderen? Het staat immers niet in ons lopende activiteitenboek!