Corona en de kerkdiensten

Coronaregels in onze kerk vanaf 18 januari 2022 

Beste gemeenteleden en vrienden van de PGBolnes,

Vanaf zondag 23 januari gaan de diensten weer beginnen. We volgen hierin het advies van de PKN: de kerkdiensten kunnen doorgaan met maximaal 50 aanwezigen. En dat is ongeveer het aantal kerkgangers dat we de laatste maanden hadden. U bent dus weer van harte welkom.
U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Wel noteren we bij binnenkomst uw naam. Dat is alleen om u te kunnen waarschuwen als er bv vlak na de zondag een bericht van een besmetting doorkomt. 

Verder hebben we nog steeds dezelfde regels als eerder:
Graag handen ontsmetten als u binnenkomt.
Een mondkapje dragen bij het lopen. Het mondkapje mag af als u zit.
We houden 1,5 m afstand van elkaar, bij het lopen in de kerk en ook in de banken. Er liggen plaatskaartjes die aangeven waar u mag gaan zitten. Een van de kerkrentmeesters helpt u als dat nodig is om een plaats te vinden.
Geen handen schudden.

Er is a.s. zondag nog geen koffie na de dienst. Maar dit hopen we ook snel weer op te kunnen pakken.

 Over de activiteiten op weekdagen kunt u alles lezen in ons blad Kerk aan de Maas, dat u eind volgende week in de brievenbus krijgt. Kijk ook regelmatig op de website www.pgbolnes.nl, daar staan de laatste berichten.

We hopen elkaar zondag weer te zien!

In het afgelopen jaar hebben we, ondanks Corona, middelen gevonden om elkaar te bemoedigen, zowel in onze eigen gemeente als in het SaRi-verband. Wekelijks was er op Radio Ridderkerk Troostradio te horen, verzorgd door voorgangers van diverse kerken. Deze teksten zijn gebundeld in het drukwerk “In cc, Columns in Coronatijd".
U kunt nog een exemplaar bestellen bij Ria Keijzer of Bas Geelhoed.

Terugkijken: online paasmorgendienst

4 april 2021

Het zondagmorgenprogramma 'Ontluikend leven' Pasen 2021.