Corona en de kerkdiensten

Coronaregels in onze kerk vanaf 25 september 2021

Beste gemeenteleden en vrienden van de PGBolnes,

Wij volgen als Protestantse Gemeente Bolnes de adviezen van de landelijke PKN op.
Dat betekent:dat we bij de ingang van de kerk niet om een corona app of ander bewijs zullen vragen; en dat u weer mag gaan zitten waar u wilt, de zitplaatskaartjes zijn verdwenen.  We laten het nu aan uw eigen verantwoordelijkheid over, maar we vragen u wel om rekening te houden met elkaar, als u merkt dat anderen graag afstand willen houden. Er is ruimte genoeg en ook de galerij kan gebruikt worden.

Wat we toch nog wel blijven doen, want we zijn nog niet van corona af:
we registreren wie er aanwezig is, zodat we bij een evt. besmetting snel mensen kunnen waarschuwen;
we collecteren bij de uitgang;
we drinken koffie in de grote zaal in plaats van in de hal.
We hopen u allemaal weer spoedig te zien!

          
In het afgelopen jaar hebben we, ondanks Corona, middelen gevonden om elkaar te bemoedigen, zowel in onze eigen gemeente als in het SaRi-verband. Wekelijks was er op Radio Ridderkerk Troostradio te horen, verzorgd door voorgangers van diverse kerken. Deze teksten zijn gebundeld in het drukwerk “In cc, Columns in Coronatijd".
U kunt nog een exemplaar bestellen bij Ria Keijzer of Bas Geelhoed.

Terugkijken: online paasmorgendienst

4 april 2021

Het zondagmorgenprogramma 'Ontluikend leven' Pasen 2021.