Corona en de kerkdiensten

Vanaf 23 mei 2021, Pinksteren,  weer kerkdiensten  in onze kerk

De kerkenraad heeft besloten om vanaf Pinksteren (23 mei 2021)  weer kerkdiensten te gaan houden in de kerk. 
Vanaf 17 juni 2021 hoeft u zich niet meer aan te melden voor de kerkdienst.

De diensten zullen worden gehouden met in achtneming van de  Corona-maatregelen die de overheid afkondigt, onze eigen mogelijkheden en de instructies vanuit de PKN.  
       Er wordt nog niet gezongen door gemeenteleden, wel mag u meeneuriën. Het slotlied mag u wel zachtjes meezingen.
     Bij het verlaten van de kerkzaal wordt de volgorde aangegeven door een Collegelid. 
     De collecte gaat via mandjes die na de dienst achterin de kerkzaal staan..·        Wilt u bij het verlaten direct doorlopen naar de grote zaal voor het koffiedrinken of direct naar buiten en ook op het kerkpad niet bij elkaar blijven staan zodat iedereen door kan lopen?
We houden ons aan de Corona-maatregelen: handen desinfecteren, noteren wie er aanwezig zijn en op 1,5 meter afstand van elkaar gaan zitten, bij een ‘zitplaatskaartje’. 

Ook nevendienst en oppas worden weer aangeboden.

In het afgelopen jaar hebben we, ondanks Corona, middelen gevonden om elkaar te bemoedigen, zowel in onze eigen gemeente als in het SaRi-verband. Wekelijks was er op Radio Ridderkerk Troostradio te horen, verzorgd door voorgangers van diverse kerken. Deze teksten zijn gebundeld in het drukwerk “In cc, Columns in Coronatijd".
U kunt nog een exemplaar bestellen bij Ria Keijzer of Bas Geelhoed.

Terugkijken: online paasmorgendienst

4 april 2021

Het zondagmorgenprogramma 'Ontluikend leven' Pasen 2021.