Zondag 9 augustus 2020

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Lector

Ds. P. Taselaar uit Ridderkerk               l

Carla Trouw

Ouderlingen

Jan Luijendijk en Carla Trouw

Diakenen

Arja van Wingerden, Joke Ruinard, Marjan Geelhoed

Organist

Freek Krabbendam

Collecten

1. Werelddiaconaat  2. Diaconie

Offerblok

Oeganda

Kerkauto

Gert Schop, Sophia de Lijster en Daan van der Pijl

Beamer

Sander Geelhoed

 

Orde van dienst zondag 9 augustus 2020