Zondag 7 oktober 2018 Maaltijd van de Heer en Israelzondag

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Lector

Ds. C. Versteeg                                       

Bas Geelhoed

Ouderlingen

Maeike Versteeg en Wil Wendrich

Diakenen

Arja van Wingerden en Nico Wendrich

Wijkmedewerker

Wil Looijen

Gastvrouw/heer

Marie van Estrik

Organist

Rien Verwijs

Collecten

1. Kerk en Israel  2. Werelddiaconaat

Offerblok

Kleine projecten in Rwanda

Kerkauto

Gert Schop, Paul van der Voort en Wim van Koeveringe

Oppas

Sophia de Lijster

Beamer

Rob Stegman

Orde van dienst zondag 7 oktober 2018