Zondag 6 mei 2018

Kleur kerkelijk jaar

Wit

Voorganger

Lector

Mw. Ds. M. Moerland uit H.I.Ambacht     

Carla Trouw

Ouderlingen

Sophia de Lijster en Joost Trouw

Diakenen

Dik Ketting en Jacoline Stegman

Wijkmedewerker

Diny Verwijs

Gastvrouw/heer

Marie van Estrik

Organist

Rien Verwijs

Collecten

1. Kerk in Actie: Missionair werk  2. Diaconie

Offerblok

Kleine projecten Rwanda

Kerkauto

Paul Zuurveld, Paul van der Voort en Annemarie Tamerius

Oppas

Jacoline Stegman

Beamer

Sander Geelhoed

Orde van dienst zondag 6 mei 2018