Zondag 5 mei 2019 uitzending via radio Ridderkerk

Kleur kerkelijk jaar

Wit

Voorganger

Lector

Mw. G. van der Schilt                           

Hugo Stegman

Ouderlingen

Maeike Versteeg en Wil Wendrich

Diakenen

Dirk Ketting

Wijkmedewerker

Wil Looijen

Gastvrouw/heer

Anja van der Graaf

Organist

Rien Verwijs

Kindernevendienst

 Femke Zandink

Collecten

1. Kerk  2. Diaconie

Offerblok

Kleine projecten Rwanda

Kerkauto

Gert van Nes, Jan Luijendijk, Wim van Koeveringe

Oppas

Arja van Wingerden

Beamer

Sander Geelhoed

Orde van dienst zondag 5 mei 2019