Zondag 4 november 2018

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Lector

Mw. Ds. E. van Bolhuis uit H.I.Ambacht       

Paul v.d. Voort

Ouderlingen

Joost Trouw en Annemarie Tamerius

Diakenen

Jacoline Stegman en Nico Wendrich

Wijkmedewerker

Joke Ruinard

Gastvrouw/heer

Cees Hoogendijk

Organist

Cor de Haan

Collecten

1. Diaconie  2. Kerk in Actie Najaarszending

Offerblok

Project Versterk de kerken in het Midden-Oosten

Kerkauto

Dirk Ketting, Paul van der Voort en Nico Wendrich

Oppas

Janny v.d. Voort

Beamer

Sander Geelhoed

Orde van dienst zondag 4 november 2018