Zondag 30 september 2018

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Ds. P. Taselaar uit Ridderkerk

Ouderlingen

Jan Luijendijk en Maeike Versteeg

Diakenen

Dirk Ketting

Wijkmedewerker

Bep Klerk

Gastvrouw/heer

Ruth van Koeveringe

Organist

Thea Verhagen

Collecten

1. Kerk  2. Diaconie

Offerblok

Zending, werelddiaconaat en evangelisatie

Kerkauto

Dirk Ketting, Huib Langbroek en Daan van der Pijl

Oppas

Truus Luijendijk

Beamer

Hugo Stegman

Orde van dienst zondag 30 september 2018