Zondag 28 april 2019

Kleur kerkelijk jaar

Wit

Voorganger

Mw. Ds. H.P. Hummel

Ouderlingen

Bep de Jongste en Maeike Versteeg

Diakenen

Jacoline Stegman en Nico Wendrich

Wijkmedewerker

Bep Klerk

Gastvrouw/heer

Marie van Estrik

Organist

Freek Krabbendam

Collecten

1. Diaconie  2. Kerk

Offerblok

Diaconaal Havenproject

Kerkauto

Gert Schop, Huib Langbroek, Daan van der Pijl

Oppas

Jan Luijendijk

Beamer

Hugo Stegman

 

orde van dienst zondag 28 april 2019