Zondag 27 mei 2018

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Mw. R. Keijzer uit Voorburg

Ouderlingen

Huib Langbroek en Maeike Versteeg

Diakenen

Dirk Ketting en Arja van Wingerden

Wijkmedewerker

Nel Hengstmengel

Gastvrouw/heer

Marianne Molendijk

Organist

Freek Krabbendam

Collecten

1. Diaconie  2. Kerk

Offerblok

Project Versterk de kerk in het Midden-Oosten

Kerkauto

Gert Schop, Sophia de Lijster en Daan van der Pijl

Oppas

Jan Luijendijk

Beamer

Sander Geelhoed

Orde van dienst zondag 27 mei 2018