Zondag 25 maart 2018 6e zondag Veertigdagentijd

Kleur kerkelijk jaar

Paars

Voorganger

Mw. R. Keijzer uit Voorburg

Ouderlingen

Maeike Versteeg en Joost Trouw

Diakenen

Dirk Ketting

Wijkmedewerker

Nel Hengstmengel

Gastvrouw/heer

Marjan Geelhoed

Organist

Freek Krabbendam

Collecten

1. Algemeen kerkelijke arbeid  2. Diaconie

Offerblok

Project Versterk de kerk in het Midden Oosten

Kerkauto

Cees Hoogendijk, Jan Luijendijk en Nico Wendrich

Oppas

Jacoline Stegman

Beamer

Sander Geelhoed

Orde van dienst zondag 25 maart 2018