Zondag 24 juni 2018 Viering maaltijd van de Heer

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Ds. P. Taselaar uit Ridderkerk

Ouderlingen

Gert Schop en Bep de Jongste

Diakenen

Dirk Ketting en Marjan Geelhoed

Wijkmedewerker

Tiny Ruinard

Gastvrouw/heer

Cees Hoogendijk

Organist

Alex Hommel

Collecten

1. Werelddiaconaat  2. Diaconie

Offerblok

Project Versterk de kerk in het Midden-Oosten

Kerkauto

Gert Schop, Paul van der Voort en Henk den Breejen

Oppas

Truus Luijendijk

Beamer

Rob en Hugo Stegman

Orde van dienst zondag 24 juni 2018