Zondag 24 december 2017 4e advent

Kleur kerkelijk jaar

Paars

Voorganger

Mw. Drs. M.H.E. Pullen uit Dordrecht

Ouderlingen

Wil Wendrich en Bep de Jongste

Diakenen

Nico Wendrich

Wijkmedewerker

Miep van Nes

Gastvrouw/heer

Marie van Estrik

Organist

Rien Verwijs

Collecten

1. Kerk  2. Bloemen

Offerblok

Geef hoop aan een kind op de vlucht

Kerkauto

Arie Klerk, Bas Geelhoed en Nel Hengstmengel

Oppas

Jacoline Stegman

Beamer

Rob en Hugo Stegman

 Orde van dienst zondag 24 december 2017

Knipselkrant 4e advent 2017

Gemeentestencil Advent 2017

Schikking 4e advent 2017