Zondag 23 september 2018 Radio Ridderkerk uitzending

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Mw. R. Keijzer uit Voorburg

Ouderlingen

Joost Trouw en Bep de Jongste

Diakenen

Nico Wendrich en Dirk Ketting

Wijkmedewerker

Truus Luijendijk

Gastvrouw/heer

Nel Hengstmengel

Organist

Thea Verhagen

Collecten

1. Diaconie  2. Kerk

Offerblok

Zending, werelddiaconaat en evangelisatie

Kerkauto

Cees Hoogendijk, Cees Opmeer en Nico Wendrich

Oppas

Janny van der Voort

Beamer

Hugo Stegman

Orde van dienst zondag 23 september 2018