Zondag 22 april 2018

Voorganger

Mw. M. Pieterse uit Nieuwerkerk aan de IJssel

Ouderlingen

Joost Trouw en Sophia de Lijster

Diakenen

Arja van Wingerden

Wijkmedewerker

Wil Looijen

Gastvrouw/heer

Wil Wendrich

Organist

Thea Verhagen

Collecten

1. Kerk  2. Eredienst en Kerkmuziek

Offerblok

Project Versterk de kerk in het Midden-Oosten

Kerkauto

Gert Schop,  Sophia de Lijster en Daan van der Pijl

Oppas

Jan Luijendijk

Beamer

Rob en Hugo Stegman

Orde van dienst zondag 22 april 2018