Zondag 19 augustus 2018 Viering maaltijd van de Heer

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Mw. Ds. Chr. Bartelink uit Ridderkerk

Ouderlingen

Carla Trouw en Maeike Versteeg

Diakenen

Arja van Wingerden en Jacoline Stegman

Wijkmedewerker

Nel Hengstmengel

Gastvrouw/heer

Marie van Estrik

Organist

Rien Verwijs

Collecten

1. Werelddiaconaat  2. Diaconie

Offerblok

Project Versterk de kerken in het Midden-Oosten

Kerkauto

Cees Hoogendijk, Cees Opmeer en Nel Hengstmengel

Oppas

Sophia de Lijster

Beamer

Sander Geelhoed

’t Ronde Sant

Wil Wendrich

Orde van dienst zondag 19 augustus 2018