Zondag 18 maart 2018 5e zondag Veertigdagentijd

Kleur kerkelijk jaar

Paars

Voorganger

Mw. Ds. H.P. Hummel

Ouderlingen

Sophia de Lijster en Wil Wendrich

Diakenen

Arja van Wingerden en Marjan Geelhoed

Wijkmedewerker

Jan Haasdijk

Gastvrouw/heer

Bas Geelhoed

Organist

Rien Verwijs

Collecten

1. Diaconie  2. Kerk

Offerblok

Project Versterk de kerk in het Midden Oosten

Kerkauto

Paul Zuurveld, Huib Langbroek en Henk den Breejen

Oppas

Janny van der Voort

Beamer

Sander Geelhoed

Orde van dienst zondag 18 maart 2018

Schikking '5e zondag Veertigdagentijd 'Ik heb alles voor je over