Zondag 17 juni 2018

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Dr. A. Vos uit Dordrecht

Ouderlingen

Maeike Versteeg en Joost Trouw

Diakenen

Nico Wendrich

Wijkmedewerker

Miep van Nes

Gastvrouw/heer

Marjan Geelhoed

Organist

Rien Verwijs

Collecten

1. Bloemen  2. Binnenlands diaconaat/Kerk in Actie

Offerblok

Project Versterk de kerk in het Midden-Oosten

Kerkauto

Dirk Ketting, Nel Hengstmengel (auto 1 en 2)

Oppas

Jacoline Stegman

Beamer

Rob en Hugo Stegman

Orde van dienst zondag 17 juni 2018