Zondag 17 december 2017 3e advent

Kleur kerkelijk jaar

Paars

Voorganger

Dhr. P. Mostert uit H. I. Ambacht

Ouderlingen

Huib Langbroek en Wil Wendrich

Diakenen

Arja van Wingerden en Jacoline Stegman

Wijkmedewerker

Nel Hengstmengel

Gastvrouw/heerb               

Cees Hoogendijk

Organist

Anton den Boer

Collecten

1. Diaconie  2. Kerk

Offerblok             

Geef hoop aan een kind op de vlucht

Kerkauto

Dirk Ketting, Paul van der Voort en Annemarie Tamerius

Oppas

Janny van der Voort

Beamer

Rob en Hugo Stegman

’t Ronde Sant

Sophia de Lijster

Orde van dienst zondag 17 december 2017

Knipselkrant 3e advent 2017

Gemeentestencil advent 2017

Foto schikking 3e advent 2017