Zondag 15 juli 2018

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Mw. G. van der Schilt

Ouderlingen

Henk den Breejen en Jan Luijendijk

Diakenen

Arja van Wingerden en Marjan Geelhoed

Wijkmedewerker

Anja van der Graaf

Gastvrouw/heer

Marianne Molendijk

Organist

Thea Verhagen

Collecten

1. Diaconie  2. Kerk

Offerblok

Project Versterk de kerken in het Midden-Oosten

Kerkauto

Cees Hoogendijk, Cees Opmeer en Wim van Koeveringe

Oppas

Jan Luijendijk

Beamer

Rob Stegman

’t Ronde Sant

Gert Schop en diaken

Orde van dienst zondag 15 juli 2018