Zondag 14 januari 2018 Viering maaltijd van de Heer

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Mw. Ds. Hummel

Ouderlingen

Gert Schop en Joost Trouw

Diakenen

Arja van Wingerden en Jacoline Stegman

Wijkmedewerker

Miep van Nes

Gastvrouw/heer

Marianne Molendijk

Organist

Freek Krabbendam

Collecten

1. Werelddiaconaat  2. Diaconie

Offerblok

Project: Versterk de kerk in het Midden-Oosten

Kerkauto

Cees Hoogendijk, Cees Opmeer en Wim van Koeveringe

Oppas

Jan Luijendijk

Beamer

Sander Geelhoed

Orde van dienst zondag 14 januari 2018