Zondag 10 december 2017 2e advent

Kleur kerkelijk jaar

Paars

Voorganger

Mw. R. Keijzer uit Voorburg

Ouderlingen

Jan Luijendijk en Huib Langbroek

Diakenen

Dirk Ketting

Wijkmedewerker

Jan Haasdijk

Gastvrouw/heer

Bas Geelhoed

Organist

Freek Krabbendam

Collecten

1. Kerk  2. PKN Pastoraat

Offerblok

Geef hoop aan een kind op de vlucht

Kerkauto

Cees Hoogendijk, Cees Opmeer en Wim van Koeveringe

Oppas

Arja van Wingerden

Beamer

Rob en Hugo Stegman

 

Orde van dienst zondag 10 december 2017

Gemeentestencil advent

Knipselkrant 2e advent

Foto schikking tweede advent