Zondag 1 maart 2020 1e zondag Veertigdagentijd

Kleur kerkelijk jaar

Paars

Voorganger

Lector

Ds. C. Versteeg                   

Hugo Stegman

Ouderlingen

Jan Luijendijk en Peter Bergen

Diakenen

Nico Wendrich

Collectant diaconie

Marit Leertouwer

Wijkmedewerker

Diny Verwijs

Gastvrouw/heer

Ruth van Koeveringe

Organist

Rien Verwijs

Collecten

1. Bijbelgenootschap traint voorgangers in de Golfstaten  2. Diaconie

Offerblok

Vluchtelingen op Lesbos en Samos

Kerkauto

Paul Zuurveld, Jan Luijendijk en Nel Hengstmengel

Oppas

Janny van der Voort

Beamer

Hugo Stegman

Orde van dienst zondag 1 maart 2020

Schikking 1e zondag Veertigdagentijd