Zondag 1 juli 2018 Bevestigen en afscheid van ambtdragers

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger
Lector

Ds. M. de Geus uit Ridderkerk  
Paul van der Voort

Ouderlingen

Joost Trouw en Sophia de Lijster

Diakenen

Arja van Wingerden en Nico Wendrich

Wijkmedewerker

Truus Luijendijk

Gastvrouw/heer

Marie van Estrik

Organist

Rien Verwijs

Collecten

1. Diaconie  2. PKN Jeugdwerk

Offerblok

Kleine projecten Rwanda

Kerkauto

Gert van Nes, Jan Luijendijk en Nico Wendrich

Oppas

Sophia de Lijster

Beamer

Sander Geelhoed