Witte donderdag 29 maart 2018

Voorganger

Ds. G.H. Offringa en ds. M. de Geus

Ouderling

Joost Trouw

Gastvrouw/heer

Annemarie Tamerius

Collecten

Tbv Opstandingskerk 1. Diaconie  2. Onderhoud gebouwen

Deurcollecte

Zendingscollecte Kerk in Actie

Kerkauto

Dirk Ketting, Sophia de Lijster en Daan van der Pijl

Deze dienst is te beluisteren via 

De Opstandingskerk: http://kerkdienstgemist.nl/streams/325805#.WqvWb6jwaM-