Voorstellen

Onze predikante is mevrouw ds. Joke van der Neut

De Protestantse gemeente van Bolnes is de kerk waar ik vanaf januari 2008 met veel plezier werk. Dit is mijn vierde gemeente. Eerder was ik predikant in het dorp Tzum in Friesland en daarna volgden de Gereformeerde kerk van Nieuwerkerk aan den IJssel en de SOW kerk van Pendrecht en Heijplaat in Rotterdam-zuid. In Rotterdam had ik niet een eigen gemeente maar een aanstelling voor bijstand in het pastoraat.   

Ik heb de gemeente van Bolnes leren kennen als een hechte en warme gemeenschap van mensen die van hun gemeente houden en met grote trouw omzien naar elkaar. Het kerkgebouw is het hart van de gemeente. Hier komen we door de weeks bij elkaar voor ontmoeting, vergaderen, een maaltijd, een praatje of de een of andere praktische klus. We zijn ook een gemeente van doeners. Niet te lang aarzelen maar gewoon je schouders eronder zetten en een klus klaren. Gemeente-zijn doe je samen met elkaar.

In mijn begin periode hebben we gezocht naar woorden om te vertellen wat we als gemeente met elkaar belangrijk vinden. Gastvrijheid is het kernwoord voor de manier waarop we met elkaar willen omgaan en hoe we open willen staan naar wie we op onze weg ontmoeten in de kerk, in de wijk of waar dan ook. Gastvrijheid als kernwoord voor de gemeente heeft ook te maken met het besef van de onvoorwaardelijke liefde van God voor mensen. Dat is de dieperliggende samenbindende factor onder ons gemeentezijn omdat dit ons bepaald bij onze identiteit als Christus’ gemeente.  En elke keer opnieuw is het een uitdaging om te ontdekken hoe je dat met elkaar kunt vertalen en beleven in een tijd waarin geloven en christen-zijn niet zondermeer vanzelfsprekend is. 

De uitdaging van de komende jaren is hoe we een gastvrije kerk kunnen zijn samen met Godzoekers van alle leeftijden. En hoe kan de kerk een ontmoetingsplek blijven voor kinderen, jonge mensen en gezinnen die een druk sociaal leven hebben? Een andere uitdaging is die van de steeds ouder wordende gemeenteleden. Kun je ook voor hen een gastvrije gemeente blijven in het aanbieden van eenvoudige vieringen en diaconale- en pastorale zorg op maat? 

Contact: predikant@pgbolnes.nl