Pinksteren 2016

Je hart klaar maken

Kies voor het leven! Kies voor jullie toekomst, en voor de toekomst van je kinderen. Houd van de heer, je God. Luister naar hem en blijf hem trouw.

Deuteronomium 30: 19-20 

Eendjes en lammetjes
Wanneer de gewoonte precies is ontstaan weet ik niet meer. Meer er is een moment geweest dat twee mensen zich verwonderden over een zwerm donzige kleine eendjes in een sloot en toen besloten om de lente te vieren met een ijsje bij de ijssalon. Het jaar daarop keken ze er naar uit wie de eerste jonge eendjes zou zien zwemmen om de lente te kunnen vieren met ‘het eerste ijsje van het jaar’. Toen ze trouwden, kinderen kregen en verhuisd waren naar een landelijke omgeving waar veel schapen waren, werden de jonge eendjes vervangen door de eerste lammetjes in de wei. Vele jaren werd het begin van de lente zo met elkaar gevierd en beleefd.

De kinderen zijn de deur uit, en het ijsje? Ach dat hoeft niet meer zo. Maar nog steeds als ik de eerste lammetjes zie of zo’n zwerm met kleine donsjes over het water zie glijden,  dan maakt mijn hart een sprongetje en denk ik ‘ja fijn, het is weer lente!’ Na de winter keek ik uit naar de lente en heel concreet wordt de lente voor mij als ik de eerste kleine eendjes heb zien zwemmen en dijk de lammetjes heb zien huppelen in voor ons huis, aan de Hellingbaan. Van een heel andere orde en misschien ook niet helemaal, was het uitkijken van Jezus’ vrienden na Pasen, in hun verwachting van de komst van de Heilige Geest, de Trooster, die Jezus hen beloofd had als kracht van God. 

Pasen en Pinksteren 
Met Pinksteren vieren we de geboorte van de kerk met de uitstorting van de Heilige Geest over al Jezus leerlingen. Verbonden met de kracht van de Heilige Geest in hun hoofd, hun hart en hun handen konden zij gaan doen waartoe Jezus hen had toegerust: vertellen over Gods liefde, vergeving en de komst van Gods nieuwe wereld en zelf zo al gaan leven als nieuwe realiteit. Gods liefde is daar waar uit die liefde geleefd wordt. Vergeving is daar waar mensen elkaar vergeven en nieuwe kansen geven en samen opnieuw beginnen. Gods nieuwe wereld is daar waar mensen zorgdragen voor elkaar en elkaar zien als broertjes en zusjes, kinderen van Eén God, die we kennen met verschillende namen: als Vader, Barmhartige, Eeuwige... 

 

Jezus had zijn leerlingen dicht bij het hart van de hemelse vader gebracht en hen laten ontdekken hoeveel God van alle mensen houdt. Jezus had hen geholpen om de liefde van God de Vader en hun eigen geschiedenis met God beter te begrijpen als bevrijdingsgeschiedenis die niet eindigt bij hun eigen vrijheid maar bedoeld is voor de hele wereld en alle mensen. En hoe Gods hart juist uitgaat naar mensen die geen leven hebben als er niet gedeeld en gezorgd wordt. In de wereld van vandaag met al het leed en onrecht dat er is, lijkt Gods nieuwe wereld verder weg dan ooit. Is het ooit wel Pinksteren geweest? 
De nieuwe kerk ontstond omdat Jezus het hart van zijn leerlingen ‘wakker’ had gemaakt voor de kracht van de Heilige Geest.
Ze verwachtten hun hulp van de Heer en stonden open om het nieuwe dat God schenken zou, de ‘Trooster’ die Jezus beloofd had, te ontvangen. 

Gods nieuwe wereld
In de Bijbel in Gewone taal, wordt het Koninkrijk van God vertaald met Gods nieuwe wereld. Een prachtige vertaling waarmee het Koninkrijk van God als iets ‘van later en ver weg’, in een paar woorden heel dicht bij komt. Gods nieuwe wereld kan er nu al zijn als wij de vernieuwende kracht van de Heilige Geest willen aanvaarden om ons net als die eerste leerlingen van toen, gewoon, met wie mee willen doen, al zo te gaan leven als of we al in Gods nieuwe wereld leven. We kunnen nog veel aan geloofwaardigheid winnen als we het in onze eigen innerlijke houding en in het concreet omgaan met elkaar als gemeente en kerken werkelijk zouden proberen. 

In Hoc Signo Vinces staat er op ons kerkgebouw. Het betekent dat Christus onze strijd heeft gestreden en dat wij uit vergeving mogen leven. Dat is het Pinksterevangelie van toen, ook voor mensen vandaag! 

Met herderlijke groeten, ds. Joke van der Neut