Overwegen Kerst 2016

Tijdens onze zomervakantie bezochten wij een kerk waar we getuige waren van een heilig spel met kaarsen. Een jongetje van een jaar of zes stak met grote aandacht het ene kaarsje na het andere aan. Hij had er zichtbaar plezier in en blies even zo snel weer wat kaarsjes uit om ze daarna weer opnieuw aan te kunnen steken. Dit ging een minuut of vijf door totdat zijn moeder ingreep. Ik hoop dat dit jongetje later zich dit moment zal herinneren als het donkert in zijn leven. Dat hij dan  mag weten  dat hoe donker het ook is, er altijd weer licht zal schijnen.

 

We hebben behoefte aan Gods licht in onze wereld die ook zo donker kan zijn.
In deze tijd van advent, op weg naar het Kerstfeest, luisteren we naar de verhalen die ons oproepen om onze ogen niet te sluiten voor wat er fout gaat in de wereld omdat we er toch niets aan kunnen veranderen: de oorlogen, het onrecht, de honger, de mensen op de vlucht, de armoede. De geboorte van Jezus vertelt ons dat God, samen met ons midden, in die verloren wereld wil zijn. Hij wil ons de weg  wijzen van vrede en verzoening en leert oog te hebben voor je naaste die is als jij.  In alle geweld en duisternis werd een kind geboren, een kind waarin mensen hun herder en redder hebben herkend, de Messias, Zoon van God en zoon van mensen. 

Laten we met elkaar het Licht van de hoop, het licht dat in de Kerstnacht is gaan schijnen door de geboorte van Jezus, brandend houden.  Laten we zelf aanstekelijk zijn in het doorgeven van dat licht van de hoop, dat eens alle duisternis verdwenen zal zijn, uit de wereld en uit de harten van mensen.

Ik wens ik u allen Gezegende Kerstdagen en alle goeds voor 2017.    

Met herderlijke groeten,
ds. Joke van der Neut