Overwegen december 2016

Jezus u bent het Licht in ons leven 

Als titel voor mijn overdenkingen heb ik ooit gekozen voor het woord ‘Overwegen’. Ik deed dit vanuit de gedachte dat we altijd onderweg zijn:van vandaag naar morgen, van gisteren naar de toekomst, van hier naar daar. We zijn allemaal individueel onderweg en ook samen. God is met een ieder van ons onderweg, vanaf het allerprilste begin van ons ontstaan tot voorbij onze aardse levensgrens.
In de maand november gedenken we de mensen die overleden zijn. We geloven dat hun leven niet voorbij is maar dat zij verder leven bij God, bij wie het licht is.
Niet meer concreet in ons leven, leven zij die ons lief waren, voor eeuwig verder in ons hart. Heel mooi verwoordt Marinus van den Berg dat in het onderstaande gedicht. 

Verjaren

Wie je liefhad,
wie je verwachtte,
wie op jou wachtte:
je vader of moeder,
je kind hoe klein ook,
je maatje, je steun en tegenwicht,
je inspiratie en weerstand,
je vriendin voor het leven
je vriend in voor- en tegenspoed
die een broer of zus voor je was. 

Wie je liefhad,
wie je leven veranderde
wie jou anders maakte.
Wie je nu missen moet:
ze verjaren niet. 

Het is niet al zo lang geleden,
al zoveel weken geleden
al weer een half jaar
al jaren geleden,
voorbij en van gisteren:
ze zijn nog altijd bij je.
Soms alsof ze nog gisteren
met je spraken.

Jij spreekt nog met hen.
Ze verjaren niet.
Ze zijn er als ze er niet meer zijn.
Ze zijn er als je ze nog zo graag
erbij had gehad.
Ze zijn er als je zegt:
áls ze dit ziet of had kunnen zien,
wat zou ze trots zijn geweest’ 

Ze verjaren niet.
Ze gaan met jouw jaren mee.
Jaar in, jaar uit. 

Van ons weg, blijf je bij ons.
Dichterbij dan ooit.
Afwezig aanwezige
ben je geworden
In ons hart waar zwak voor jou is
leef je voort.  

Marinus van den Berg in ‘Betrokken zorg’ 

In de tijd van Advent realiseren we ons hoe donker de wereld is, met alles wat er aan onrecht en geweld gebeurt. Het is niet anders dan in de tijd van de joodse ballingschap waarin Jesaja Gods belofte verkondigde dat er ooit vrede zou komen. Het is niet anders in dan de tijd van de Romeinse bezetting waarin Jezus werd geboren en opgroeide.

De Bijbelse boodschap is dat hoe donker het ook is in de wereld en hoe het leven er ook uitziet, je altijd een keuze hebt om je mee te laten trekken in het duister of om in het licht te blijven geloven en zelf de weg van het licht te gaan. Jezus is ons voorgegaan op die weg. Hij heeft ons laten zien wat het betekent om te blijven kiezen voor het licht, zelfs toen dat betekende dat hij daarvoor het offer van zijn leven zou moeten geven. Jezus vertrouwde op Gods liefde en dat de liefde alles zou overwinnen, ook de duisternis van de dood die alles leeg en stuk maakt.
Het onderstaande lied uit Taizé is een gebed om de kracht van Gods liefde die door de geboorte en het leven van Jezus aan ons gegeven is.

Een lied voor deze tijd van Advent. 

Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mij voor Uw liefde, o Heer. 

Voor deze tijd van Advent wens ik een ieder de kracht van Gods liefde als een lichtbaken onderweg.  

Met herderlijke groeten,
ds. Joke van der Neut