Goede Buren

Het nieuwe jaarthema van de kerk is “Goede buren”. Iedereen heeft buren en ervaring met goede of minder goede buren. We kunnen er dus allemaal over meepraten. Wanneer is iemand een goede buur? Heb je goede buren en wat maakt dat het burencontact goed is of juist niet?Hoeveel deel je met elkaar en sta je ook voor elkaar klaar? Doorgaans zoek je je buren niet uit, maar zijn het toevallig de mensen die naast je wonen of in dezelfde straat.  

Een goede buur is heel wat waard. Daarover hoor ik in de gemeente ook mooie verhalen. Van een gemeentelid die een oogje in het zeil houdt bij de buurvrouw die zo vergeetachtig wordt. Over buren in een flat die zich gezamenlijk bekommeren over een buurvrouw en om de beurt voor de warme maaltijd gaan zorgen omdat ze dat zelf niet meer kan. Over vriendschap en saamhorigheid die daardoor ontstaat. Een buurman die aanbiedt om in het vervolg elke vrijdag mee te gaan met boodschappen doen en dat jaren volhoudt. Buren die voor elkaar de vuilnisbak aan de weg zetten of een stoep schoonvegen als het gesneeuwd heeft. Over mensen die ooit elkaars buren waren en als goede vrienden de tijd als buren koesteren en nog steeds voor elkaar klaar staan wanneer dat nodig is.

Toen wij in Ridderkerk kwamen wonen werden wij verrast door het lieve welkom van onze nieuwe buren. Van de buren aan de ene kant kregen we een appeltaart en de andere buren ontfermden zich spontaan over onze kinderen terwijl de verhuizers aan het uitladen waren. Zo raakten we die eerste dag in ons nieuwe huis ook al een beetje thuis in onze nieuw buurt. 

Niet iedereen treft het met zijn buren. De Rijdende Rechter heeft er zijn handen vol aan om ruzies tussen buren op te lossen. En soms is het zo slecht leven met de buren dat mensen daarom gaan verhuizen. De moeite met buren komt ook in de Bijbel voor. Er wordt tegen God geklaagd wanneer mensen door hun buren worden uitgelachen en belachelijk gemaakt omdat ze wanneer het moeilijk is juist hun hoop en vertrouwen op God stellen. Ook het geklets van buren kan een zware last zijn. Denk maar aan de Bijbelse moeders Sara en Hanna en ook nog Elisabeth  die lang kinderloos bleven. Hun verdriet is extra zwaar door de reactie van anderen om hen heen. Elisabeth houdt zich de eerste vijf maanden van haar onverwachte zwangerschap verborgen voor haar buren. Ze zijn blij, in verwachting dat nu het pesten voorbij zal zijn. En ja, als deze kinderen geboren worden is er blijdschap die volop gedeeld wordt met de buren die mee lachen en vrolijk zijn. Grote vreugde deel je met je vrienden en je buren. Dat doet de herder die het verloren schaap terugvindt en de vrouw die haar muntje teruggevonden heeft.  

En hoe zit het met ons en onze buren? Hoe zien we ons zelf als kerk in de buurt? Is de kerk gewoon ons clubgebouw waar we onze bijeenkomsten houden? Hebben we als kerk onze buren iets te zeggen of te bieden?  Weten we wie onze buren zijn en wat er leeft in de buurt? Het nieuwe jaarthema “Goede buren” nodigt ons uit om na te denken over onszelf in relatie met de mensen om ons heen: onze buren en buurtgenoten.