ANBI

RSIN College van Kerkrentmeesters: 824137528

RSIN College van Diakenen : 824137590

 

Via onderstaande links kunt u de diverse documenten downloaden:

Beleidsplan 2018-2023

ANBI Diaconie 2017

ANBI College van kerkrentmeesters 2017

ANBI begroting College van Kerkrentmeesters 2019

ANBI jaarrekening College van Kerkrentmeesters 2018

ANBI Diaconie 2018

ANBI Begroting 2020 College van Kerkrentmeesters