ANBI

Via onderstaande links kunt u de diverse documenten downloaden:

Beleidsplan 2018-2023

ANBI College van Kerkrentmeester 2017

ANBI Diaconie 2017