ANBI

Via onderstaande links kunt u de diverse documenten downloaden:

Beleidsplan PG Bolnes 2016-2020

ANBI College van Kerkrentmeester 2017

ANBI Diaconie 2017