ANBI

Via onderstaande links kunt u de diverse documenten downloaden:

ANBI College van kerkrentmeesters 2016

ANBI college van Diakenen 2016

Beleidsplan PG Bolnes 2016-2020