PCOB februari 2020

Woensdag 26 februari houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst. Die middag komt dhr. Jeroen van der Vliet uit Amsterdam. Hij houdt, als conservator van het Scheepvaartmuseum, een lezing over de tentoonstelling “Republiek aan Zee”. Hij gaat, aan de hand van bijzondere objecten uit de collectie, op zoek naar  de maritieme wortels van Nederland.