Wake op 3 februari 2019

Er bestaan geen onwettige mensen, er bestaan onmenselijke wetten
156e Wake bij Detentiecentrum Rotterdam
zondag 3 februari 2019, 16 - 17 uur
Gastspreker: Jan Prij, publicist en lekenpreker, werkzaam bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA
Portelabaan 7 - 3045 AT Rotterdam

 

Voorbede voor 3 februari die in de kerken wordt gebeden:

Laat ons de Heer voor wie niets verborgen blijft,
aanroepen voor hen die de macht hebben,
als het gaat om de internationale akkoorden en wetten die te maken hebben 
met het reguleren van de migratie, dat zij handelen in wijsheid en rechtvaardigheid. 

Laat ons de Heer voor wie niets verborgen blijft,
aanroepen voor de ingeslotenen die verblijven in het detentiecentrum Rotterdam en Zeist;
voor degenen voor wie de toekomst gesloten lijkt
en hen die denken dat niets hun leven nog zin kan geven;
voor allen die – in deze stad –
op zoek zijn naar een nieuwe toekomst
en voor alle vreemdelingen die in zorgen verkeren:
God, die de vreemdelingen en al uw mensen beschermt,
Heer, doe hen opstaan met uw liefde en help hen hun pijn te dragen. 

Laat ons de Heer voor wie niets verborgen blijft,
aanroepen voor hen die alles somber inzien
vanwege hun aankomende uitzetting;
voor  hen die moedeloos zijn geworden
en bij de pakken neer zitten|
omdat ze weinig  steun en begrip hebben ervaren.

Voor de landen en volkeren vanwaar de medemensen zijn gevlucht;
Heer, U ziet hun verdriet, hun teleurstelling en hun tranen.
Blijft bij hen in hun onzekerheden.