Wake bij detentiecentrum 2 december 2018

Er bestaan geen onwettige mensen - Er bestaan onmenselijke wetten

154e Wake bij Detentiecentrum Rotterdam
zondag 2 december 2018, 16 - 17 uur
Gastspreker: Lizebeth Melse, met aandachtsgebied ondersteuning en opvang ongedocumenteerden in het Wereldhuis Den Haag, nauw betrokken bij het Haagse kerkasiel.
Plaats van samenkomst: Portelabaan 7 - 3045 AT Rotterdam