Veertigdagentijdproject 2017 Lichter leven

De 40-dagentijd loopt dit jaar van Aswoensdag 1 maart tot en met Stille Zaterdag op 15 april.
Het thema van deze 40 dagentijd is ‘Lichter leven’.
In de diensten wordt er gebruikt gemaakt van een gemeentestencil.
Voor in de kerk staat een projectverbeelding in de vorm van de zon.
Elke zondag wordt er een verbeelding bij geplakt.
Door een lid van de WED zal hier uitleg over gegeven worden.
De diakonie vertelt elke week over hun jaarproject SAVE.
Elke zondag is er een symbolische schikking, passend bij het thema van de zondag.( een foto van de schikking staat elke week op de website onder de orde van dienst van de zondag)

Lichter leven.
Door de verhalen te lezen uit Mattheus en Johannes volgen we Jezus wanneer hij op weg gaat naar Pasen. Op de projectverbeelding zien we foto’s van mensen. Ze maken iets mee, staan ergens bij stil, zijn getuigen van een wonder (of niet) en vieren feest. Ze ervaren iets van God in hun leven en daardoor iets van het Licht van Pasen.