Veertigdagentijd 2019 'Een nieuw begin'

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de namen van de zondagen in de 40-dagentijd te benoemen. Elke zondag kunt u lezen welke naam de zondag heeft. Dat staat bij de informatie die voor aanvang van de dienst via de schermen te lezen is. Ook wordt daarbij vermeld waar deze naam naar verwijst in de Bijbel, naar bijvoorbeeld een tekst uit de Psalmen. 

In de 40-dagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en dat wij zijn liefde mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd gemakkelijk. Daar vertelt elke week een diaken over, passend bij het collectedoel van Kerk in actie. Dankzij deze collecte kan er een nieuw begin gemaakt worden.  

De ouderling van dienst zal iets vertellen over de symbolische schikking op de liturgietafel en dat afsluiten met een korte meditatieve tekst. In elke schikking staan 8 vaasjes, telkens in een andere vorm. De symbolische schikkingen hebben het thema ‘een nieuw begin’, passend bij de lezingen uit Lucas. Het getal 8 is het uitgangspunt in de schikkingen. Op de achtste dag begint een nieuwe week (na 7 dagen). De achtste dag wordt ook wel opstandingsdag genoemd. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. In sommige (oude) kerken staat een achtvormig doopvont en of is het gebouw (zoals onze kerk) of de entree van de kerk achthoekig, uitingen van vernieuwing.

De namen van de zondagen:

1e zondag  40-dagentijdInvocabit  De term is Latijn voor ‘Roept hij Mij aan’, wat ontleend is aan Psalm 91:15:           

Roep je mij aan, ik geef antwoord,
in de nood zal ik bij je zijn,
je bevrijden en met roem overladen.

2e zondag 40-dagentijdReminiscere, Latijn voor ‘Gedenk uw barmhartigheden’. De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 25:6-7:

Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij
en laat uw goedheid spreken, HEER.

3e zondag 40-dagentijdOculi Latijn voor ‘Ogen’. De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 25:15:           

Ik houd mijn oog gericht op de HEER,
hij bevrijdt mijn voeten uit het net. 

4e zondag 40-dagentijdLaetare Latijn voor ‘Verblijdt u’. De naam van deze zondag is ontleend aan Jesaja 66:10:          

Laat allen die Jeruzalem liefhebben
zich met haar verheugen en juichen om haar,
laat allen die om haar treuren
nu samen met haar jubelen.

5e zondag 40-dagentijdJudica  Latijn voor ‘Verschaf mij recht’. De naam is ontleend aan Psalm 43:1:                          

Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak.
Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog. 

6e zondag 40-dagentijdPalmarum  (Palmpasen) Palmzondag, waarop we stilstaan bij de intocht van Jezus in Jeruzalem, zoals die al voorspeld was in Zacharia 9:9:

Juich, Sion,
Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!
Je koning is in aantocht,
bekleed met gerechtigheid en zege.
Nederig komt hij aanrijden op een ezel.

Project diaconie 

10 maart - Een nieuw begin voor kerken in Cuba
17 maart - Verlaat de gevangenis....en dan?
24 maart - Stop kinderarbeid in India
31 maart -  Pionieren rond zingevingsvraagstukken
7 april - Rwanda 25 jaar na de genocide
14 april -  Jongeren doorleven het paasverhaal